ĐỊA CHỈ 10

     
l>function showWeather()window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/WeatherPage.aspx","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=134, height=140");function showGoldPrice()window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/GoldPricePage.aspx","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=140, height=150");function showMoneyRate()window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/MoneyRateP.aspx","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=137, height=244");function showBigInfo(zonename)window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/LotteryPage.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=467, height=350"); TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN - duanxanh.vn
*
Lịch Mất Điện
*
*
Dự báo thời tiết
*
Tỉ giá bán ngoại tệ
*
Giá vàng
Chương trình TV
Kết trái xổ số
Chỉ số hội chứng khóan
*
vttu.edu.vn- Tel: 02933 953 200.Ghi chú: - Chỉ gọi bỏng vấn đối với những làm hồ sơ đạt yêu thương cầu.- Ghi rõ xung quanh bìa làm hồ sơ tên địa điểm ứng tuyển.- Đối với số đông hồ sơ gửi qua đường bưu điện, vui mắt ghi rõ ko kể bìa thư: làm hồ sơ xin việc.
*
*
*

kimsa88
cf68