UNIT 7 LỚP 8 SKILLS 1

     

Phần Skills 1 vẫn luyện tập cho bạn học những từ vựng, ngữ pháp về câu điều kiện loại 1 và các loại 2 thông qua hai hoạt động chính là "Reading" (đọc) với "Speaking" (nói) liên quan đến chủ thể "pollution" (ô nhiễm). Bài viết sau là gợi ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Skills 1 – Unit 7: Pollution

Reading

1. Work in pairs. One of you look at picture A, và the other look at picture B on page 15. Ask each other questions to lớn find out the differences between your pictures. (Làm theo cặp. Một trong các bạn nhìn vào hình A và chúng ta khác nhìn vào B trong trang 15. Hỏi mỗi thắc mắc để tìm thấy điểm khác biệt giữa nhì bức hình.)

Giải:

Hình A

Hình B

The ducks are white. (Những con vịt thì trắng.)

The ducks are black.( Những con vịt thì đen.)

They’re going lớn the lake. (Chúng đang đi tới hồ nước.)

They’re going from the lake. (Chúng sẽ đi từ hồ nước.)

There aren’t any factories near the lake (Không có bất kỳ nhà lắp thêm nào sát hồ)

There are some factories near the lake. (Có vài xí nghiệp gần hồ.)

The lake water is clean. (Nước hồ nước sạch)

The lake water is dirty. (Nước hồ nước thì dơ.)

2. MI & Nick have decided to lớn give a presentation on water pollution khổng lồ the class. Read what they have prepared and answer the questions. (Mi và Nick đã bàn bạc dưa ra bài xích thuyết trình về độc hại nước đến lớp. Đọc đầy đủ gì bọn họ đã sẵn sàng và vấn đáp câu hỏi.)

Giải:

What does the second paragraph tell you about? (Đoạn văn thứ hai nói cho bạn biết điều gì?)=>The second paragraph tells us about the causes of water pollution. (Đoạn văn trang bị hai nói về lý do của ô nhiễm nước.)What does the third paragraph tell you about? (Đoạn văn thứ ba nói cho chính mình điều gì?)=>The third paragraph tells us about the effects of water pollution. (Đoạn văn thứ ba nói đến những tác động của ô nhiễm nước.)What is groundwater? (Nước ngầm là gì?)=>It’s the water beneath the Earth’s surface. (Nó là nước mặt dưới mặt phẳng trái đất.)What are point source pollutants? (Những hóa học gây ô nhiễm nguồn là gì?)=>They are industrial waste, sewage, pesticides & herbicides. (Chúng là hóa học thải công nghiệp, hóa học thải rắn, thuốc trừ sâu với thuốc diệt cỏ.)What are non-point source pollutants? (Những hóa học gây độc hại không nguồn là gì?)=>They are pollutants from storm water and the atmosphere. (Chúng Là chất gây ô nhiễm và độc hại từ nước bầy đàn và không khí.)Why vị people use pesticides? (Tại sao bạn ta áp dụng thuốc trừ sâu?)=>They use herbicides lớn kill weeds. (Họ thực hiện thuốc trừ sâu nhằm diệt cỏ dại.)

DỊch bài:

Ô nhiễm nước là việc nhiễm độc của những cá ( thể nước như hồ, sông, hải dương và nước ngầm (nước bên dưới bề mặt Trái đất). Nó là trong số những loại độc hại nghiêm trọng.)Ô nhiễm nước tất cả thể có không ít nguyên nhân khác nhau. Những nhà máy sản xuất thải hóa học thải công nghiệp vào hồ với sông. Chất thải rắn từ những hộ mái ấm gia đình cũng là nguyên nhân khác. Nông trại áp dụng thuốc trừ sâu rất có thể dẫn đến ô nhiễm nước. Những yếu tố này gây ra “nguồn điểm” ô nhiễm khi số đông chất gây độc hại từ nước bọn và không gian dẫn mang đến việc ô nhiễm và độc hại không nguồn.Ô lan truyền nước hoàn toàn có thể có những tác động rõ rệt. Ở nhiều quốc gia nghèo, bao hàm sự bùng phát dịch tả và những dịch khác bởi vì người ta uống nước không qua xử lý. Con người thậm chí có thể chết nếu họ hấp thụ nước bị lây truyền độc. Nước độc hại cũng gây ra cái bị tiêu diệt của động vật hoang dã dưới nước như cá, cua với chim. Những động vật hoang dã khác ăn những động vật hoang dã chết này và có thể cũng bị bệnh. Hơn nữa, dung dịch trừ sâu vào nước hoàn toàn có thể giết đông đảo cây dưới nước cùng gây hại mang lại môi trường.Vì vậy bọn họ nên làm những gì để giảm ô nhiễm và độc hại nước?

3.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 8 skills 1Xem thêm: Tập Làm Văn Tả Thành Thị Lớp 3 3 Mẫu), Kể Những Điều Em Biết Về Thành Thị Năm 2021

Read the text again and complete the notes about the effects of water pollution. Fill each blank with no more than three words. (Đọc đoạn văn lần nữa và hoàn thành ghi chú về những ảnh hưởng tác động của ô nhiễm nước. Điển vào mỗi vị trí trống cùng với không hơn 3 từ.)

If the drinking water is untreated, an outbreak of cholera may happen. (Nếu nước uống không được xử lý, một sự bùng phát bệnh tả rất có thể xảy ra.)People drinking contaminated water may die. (Người ta hấp thụ nước bị truyền nhiễm độc có thê chết.)Fish, crabs or birds, may also die because of polluted water. (Cá, cua hoặc chim rất có thể cũng chết chính vì nước ô nhiễm.)Other animals may become ill if they eat the dead animals. (Những động vật hoang dã khác rất có thể trở thành dịch nếu chúng nạp năng lượng những động vật hoang dã bị chết.)Herbicides kill both weed và aquatic plants. (Thuốc diệt cỏ giết mổ cả cỏ dại cùng cây bên dưới nước.)

Speaking

4. Work in groups và discuss the solutions lớn water pollution. Make notes of your answers. (Làm vấn đề theo nhóm và trao đổi những phương án cho ô nhiễm và độc hại nước. Ghi chú những câu vấn đáp của bạn.)

Giải:

Solution 1: Give heavy fines to lớn companies that are found doing this. (Phạt nặng những doanh nghiệp bị phân phát hiện làm cho điều này.)Solution 2: Educate companies about the environment. (Giáo dục các công ty về môi trường.)Solution 3: Give tax breaks to companies that find “clean” ways lớn dispose of their waste. (Miễn thuế cho những doanh nghiệp tìm ra cách xả thải sạch.)

5. Now complete the diagram of water pollution. Use the information from the text for the causes and effects và your group’s ideas for the solutions. (Bây giờ xong xuôi biểu bảng về độc hại nước. Sử dụng thông tin từ bài văn cho vì sao và hậu quả và số đông nhóm của bạn)

Giải:

Water pollution (Ô lan truyền nguồn nước):

Definition:

The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans và groundwater. (Sự Ô nhiễm của những nguồn nước như ao hồ, sông ngòi, hải dương và nước ngầm).

Xem thêm: Cảm Nhận Khổ 1 2 Bài Viếng Lăng Bác Ngắn Gọn (4 Mẫu), Phân Tích Hai Khổ Thơ Đầu Bài Thơ Viếng Lăng Bác

Causes (Nguyên nhân):

point source pollutants: industrial waste, sewage, pesticides, herbicides (ô nhiễm có nguồn gốc: chất thải công nghiệp, nước thải, thuốc trừ sâu, thuốc khử cỏ)non-point pollutants: pollutants from storm water và atmosphere (ô nhiễm không nguồn gốc: chất gây ô nhiễm từ nước mưa cùng không khí)

Effect (Hậu quả):

Human: die if they drink contaminated water (Con người: bị tiêu diệt nếu họ uống nước bị ố nhiễm)animals: die (động vật: chết)plants: killed (thực vật: tiêu diệt)

Solutions: (Giải pháp)

Give heavy fines khổng lồ companies that are found doing this. (Phạt nặng những doanh nghiệp làm điều này).Educate companies about the environment. (Giáo dục các công ty về môi trường.)Give tax breaks to companies that find “clean” ways to dispose of their waste. (Miễn thuế cho những công ty tìm ra phương pháp xả thải sạch.)

6. Make a presentation about water pollution based on the diagram. (Làm một bài bác thuyết trình về ô nhiễm nguồn nước dựa trên biểu trang bị vừa làm.)

Giải:

Hello everybody, now I am going to tell you about water pollution, a serious problem. First, the definition of it is the contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans và groundwater. There are two reasons why they are polluted: point source pollutants và non- point source pollutamt. Point source pollutants are industrial waste, sewage, pesticides, herbicides. Non-point pollutants are pollutants from storm water & atmosphere. There are a lot of effects that water pollution may cause. Human và animals may die if they drink contaminated water. Plants will be killed by pollutants as well. So what we can vị to solve the problem? Goverment should give heavy fines lớn companies that are found doing this. We also educate companies about the environment and give tax breaks lớn companies that find “clean” ways khổng lồ dispose of their waste.