Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18

     

Bộ 30 thắc mắc trắc nghiệm lịch sử dân tộc lớp 11 bài bác 18: Ôn tập lịch sử vẻ vang thế giới tiến bộ (phần từ thời điểm năm 1917 mang đến năm 1945) có đáp án không thiếu các mức độ giúp các em ôn trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài 18.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 18


I. NHẬN BIẾT

Câu 1. trong cao trào bí quyết mạng 1918 - 1923, một đội nhóm chức phương pháp mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức bên trên toàn trái đất đã hình thành, kia là

A. Hội Quốc liên.

B. Hội hòa hợp Lao động Quốc tế.

C. Quốc tế Cộng sản.

D. Liên hợp quốc.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Trong cao trào phương pháp mạng 1918 - 1923, một đội nhóm chức giải pháp mạng của thống trị vô sản và các dân tộc bị áp bức bên trên toàn trái đất đã hình thành, kia là thế giới Cộng sản.


Câu 2. Sự khiếu nại nào đang đưa lịch sử dân tộc thế giới cách sang 1 thời kì new - thời hiện đại?

A. Cuộc lớn hoảng tài chính 1929 - 1933.

B. Phương pháp mạng mon Mười Nga (1917) thắng lợi.

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

D. Bơ vơ tự Vécxai- Oasinhtơn được thiết lập.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

Cách mạng tháng Mười Nga (1917) chiến thắng đã đang đưa lịch sử dân tộc thế giới cách sang một thời kì new - thời hiện tại đại.


Câu 3. trong số những năm 30 của cụ kỉ XX, quốc tế cộng sản đã lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới đấu tranh với kim chỉ nam trước mắt là chống

A. Nhà nghĩa phân phát xít và nguy hại chiến tranh.

B. Công ty nghĩa đế quốc và chiến tranh xâm lược.

C. Chủ nghĩa thực dân, giành tự do dân tộc.

D. Chiến tranh nhân loại và đói nghèo, dịch bệnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Trong trong năm 30 của ráng kỉ XX, nước ngoài cộng sản vẫn lãnh đạo phong trào cách mạng trái đất đấu tranh với kim chỉ nam trước đôi mắt là phòng chủ nghĩa phân phát xít và nguy cơ tiềm ẩn chiến tranh.


Câu 6. trong những năm 1921 - 1925, để khôi phục tài chính sau chiến tranh, Liên Xô đang thực hiện

A. Công nghiệp hóa thôn hội nhà nghĩa.

B. Cơ chế cộng sản thời chiến.

C. Chế độ mới.

D. Chế độ kinh tế mới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Trong trong năm 1921 - 1925, để khôi phục kinh tế tài chính sau chiến tranh, Liên Xô đã thực hiện chính sách kinh tế mới.


Câu 7. Để đưa quốc gia thoát khỏi khủng hoảng tài chính 1929 - 1933, Mĩ sẽ thực hiện cơ chế nào?

A. Chính sách mới.

B. Láng giềng thân thiện.

C. Cộng sản thời chiến.

D. Chính sách kinh tế mới (NEP).

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Để đưa non sông thoát khỏi bự hoảng tài chính 1929 - 1933, Mĩ vẫn thực hiện cơ chế Chính sách mới.


II. Thông hiểu

Câu 8. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc to hoảng tài chính (1929 - 1933) là gì?

A. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và nguy cơ chiến tranh trái đất mới sắp đến gần.

B. Phá hủy nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.

C. Đẩy hàng trăm ngàn triệu người rơi vào tình trạng thất nghiệp, đói khổ.

D. Làng hội các nước tư bản không bất biến do các cuộc biểu tình của người thất nghiệp.

Xem thêm: Bài 7 Trang 9 Lý 12, Một Con Lắc Dao Động Điều Hòa Có Quỹ Đạo

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là: đẩy hàng trăm ngàn triệu người lâm vào hoàn cảnh tình trạng thất nghiệp


Câu 9. Trong giai đoạn từ 1917 - 1945, đời sống bao gồm trị - xóm hội, văn hóa của các non sông dân tộc bao gồm sự biến hóa lớn, đa phần do

A. Sự trở nên tân tiến của các hệ bốn tưởng mới.

B. Lộ diện các lực lượng thôn hội mới.

C. Sự phát triển của tài chính thế giới.

D. Sự cách tân và phát triển của phong trào dân chủ.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Trong quá trình từ 1917 - 1945, đời sống chính trị - xã hội, văn hóa của các giang sơn dân tộc bao gồm sự đổi khác lớn, hầu hết do sự tăng trưởng của tài chính thế giới.


Câu 10. ngôn từ nào sau đây không phản ảnh đúng những vấn đề cơ phiên bản của lịch sử dân tộc thế giới tiến bộ trong quy trình tiến độ 1917 - 1945?

A. Văn minh về công nghệ - kỹ năng đã tương tác sự phát triển của nền kinh tế thế giới.

B. Cuộc tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh giữa hai khối hệ thống tư bạn dạng chủ nghĩa và xã hội công ty nghĩa.

C. Nhà nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất, trải trải qua không ít bước thăng trầm.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai ra mắt khốc liệt, tạo hậu quả nghiêm trọng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Cuộc tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh giữa hai hệ thống tư phiên bản chủ nghĩa và xã hội nhà nghĩa ra mắt sau Chiến tranh trái đất thứ hai.


Câu 11. vì sao sâu xa dẫn tới việc bùng nổ của các trận chiến tranh thế giới ở cố gắng kỉ XX là gì?

A. Xích míc gay gắt thân phe Đồng minh với phe phân phát xít.

B. Chính sách theo “chủ nghĩa biệt lập” của Mĩ cùng Anh.

C. Các thế lực phân phát xít lên vậy quyền ở một vài nước Âu - Mĩ.

D. Xích míc giữa những nước đế quốc về thị trường, thuộc địa.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Nguyên nhân chuyên sâu dẫn tới sự bùng nổ của các trận chiến tranh quả đât ở nỗ lực kỉ XX là: xích míc giữa các nước đế quốc về thị trường, trực thuộc địa.


III. Vận dụng

Câu 12. so với các phong trào đấu tranh ở quy trình tiến độ trước, phong trào hòa bình dân tộc ở châu Á trong số những năm đôi mươi của nắm kỉ XX có điểm bắt đầu là

A. Mặt trận nhân dân chống phát xít được thành lập và hoạt động rộng rãi.

B. Cao trào đương đầu vũ trang cách tân và phát triển ở toàn bộ các quốc gia.

C. Sự mở ra của xu thế dân chủ tư sản.

D. Sự mở ra của định hướng vô sản.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

So với các trào lưu đấu tranh ở quy trình trước, phong trào hòa bình dân tộc sống châu Á trong những năm 20 của nỗ lực kỉ XX tất cả điểm mới là việc xuất hiện tại của định hướng vô sản.


Câu 13. phần đa thành tựu công nghệ - kinh nghiệm của quả đât ở nửa đầu cố kỉnh kỉ XX có không ít tác động tích cực, nước ngoài trừ

A. Nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

B. Có lại cuộc sống đời thường vật hóa học và tinh thần giỏi đẹp rộng cho bé người.

C. Đưa tới sự lộ diện của xu thế trái đất hóa.

D. Sản xuất tiền đề đến sự cách tân và phát triển của văn hóa truyền thống ở tiến độ sau.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Những thành quả khoa học - kỹ năng của thế giới ở nửa đầu cụ kỉ XX có rất nhiều tác động tích cực, ngoại trừ đưa đến sự lộ diện của xu thế toàn cầu hóa.


Câu 14. những nước tư bạn dạng giải quyết cuộc to hoảng tài chính 1929 - 1933 theo tuyến phố phát xít hóa bộ máy chính quyền đều sở hữu điểm tương đồng là

A. Gồm ít hoặc không tồn tại thuộc địa, thiếu vật liệu và thị trường.

B. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn lớn, giàu tài nguyên.

C. Thị phần tiêu thụ rộng lớn nhưng thiếu nguyên vật liệu sản xuất.

D. Muốn gia hạn trật tự nhân loại theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (Có Đáp Án), Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 Có Đáp Án

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Các nước tư bản giải quyết cuộc bự hoảng kinh tế 1929 - 1933 theo con phố phát xít hóa cỗ máy chính quyền đều sở hữu điểm tương đồng là tất cả ít hoặc không có thuộc địa, thiếu nguyên vật liệu và thị trường.


Trắc nghiệm bài xích 19: Nhân dân nước ta kháng chiến chống Pháp xâm chiếm (Từ năm 1858 mang lại trước năm 1873) có đáp án

Trắc nghiệm bài 20: Chiến sự lan rộng ra ra cả nước. Cuộc binh đao của quần chúng. # ta từ năm 1873 đến năm 1884. Bên Nguyễn đầu hàng gồm đáp án

Trắc nghiệm bài 21: trào lưu yêu nước kháng Pháp của quần chúng Việt Nam trong số những năm cuối nuốm kỉ XIX bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài 22: buôn bản hội nước ta trong cuộc khai quật lần đầu tiên của thực dân Pháp có đáp án

Trắc nghiệm bài bác 23: phong trào yêu nước và giải pháp mạng ở vn từ đầu cầm cố kỉ XX đến cuộc chiến tranh thế giới trước tiên (1914) gồm đáp án1 52 lượt xem
mua về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem cấp tốc chương trình Trắc Nghiệm


Trắc nghiệm lớp 7

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 7 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 7 gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 7 gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 8

Trắc nghiệm công nghệ lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm đồ vật Lí lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm giờ Anh lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm hóa học lớp 8 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 8 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập 8 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 9

Trắc nghiệm technology lớp 9 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm thiết bị lí lớp 9 gồm đáp án

Trắc nghiệm lịch sử lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm giờ Anh lớp 9 gồm đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 9 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 10

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 10 gồm đáp án

Trắc nghiệm vật Lí lớp 10 gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 10 gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 10 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 tất cả đáp án


Trắc nghiệm lớp 11

Trắc nghiệm giáo dục đào tạo quốc chống - bình yên lớp 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm technology lớp 11 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm lịch sử lớp 11 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm đồ dùng Lí lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm hóa học lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bao gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 12

Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc phòng - bình an lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 12 gồm đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 12 gồm đáp án

Trắc nghiệm công nghệ lớp 12 gồm đáp án

Trắc nghiệm trang bị Lí lớp 12 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm giờ anh lớp 12 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 12 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 12 bao gồm đáp án


*

trình làng
liên kết
chính sách
liên kết