TOÁN HÌNH 10 BÀI 3 CHƯƠNG 2

     
*

*

Bài 3: những hệ thức lượng vào tam giác cùng giải tam giác

Câu hỏi 1 trang 46 Toán 10 phần Hình học

Tam giác ABC vuông trên A bao gồm đường cao AH = h và tất cả BC = a, CA = b, AB = c. Gọi bh = c’ và CH = b’(h.2.11). Hãy điền vào những ô trống trong các hệ thức sau đây để được các hệ thức lượng vào tam giác vuông:

*

*

Lời giải

a2 = b2 + c2

b2 = a x b"

c2 = a x c"

h2 = b’ x c"

ah = b x c

*

Câu hỏi 2 trang 46 Toán 10 phần Hình học

Hãy tuyên bố định lí cosin bằng lời

Lời giải

Định lí: trong một tam giác, bình phương một cạnh bằng tổng bình phương của hai cạnh kia, trừ nhì lần tích của chúng và côsin của góc xen thân hai cạnh đó.

Bạn đang xem: Toán hình 10 bài 3 chương 2

Câu hỏi 3 trang 48 Toán 10 phần Hình học

Khi ABC là tam giác vuông, định lý côsin phát triển thành định lý thân thuộc nào ?

Lời giải

Khi ABC là tam giác vuông, định lý côsin trở thành định lý Py- ta – go.

Câu hỏi 4 trang 49 Toán 10 phần Hình học

Cho tam giác ABC bao gồm a = 7cm, b = 8cm, c = 6cm. Hãy tính độ dài con đường trung tuyến ma của tam giác ABC sẽ cho.

Xem thêm: Tại Sao Nhà Lý Dời Đô Vào Năm Nào, Bài 9: Nhà Lý Dời Đô Ra Thăng Long

Lời giải

 

*

Câu hỏi 5 trang 50 Toán 10 phần Hình học

Cho tam giác ABC vuông ở A nội tiếp trong đường tròn bán kính R và có BC = a, CA = b, AB = c. Minh chứng hệ thức:

 

Lời giải

*

Tam giác ABC vuông trên A đề nghị trung điểm O của cạnh BC cũng là trung tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC

⇒ BC = a = 2R

Ta có:

*

Câu hỏi 6 trang 52 Toán 10 phần Hình học

Cho tam giác mọi ABC bao gồm cạnh bởi a. Hãy tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Cách Học Thuộc Bảng Nguyên Tố Hóa Học, Mẹo Ghi Nhớ Bảng Tuần Hoàn Hóa Học 10

Lời giải

Theo định lí sin ta có:

Ta gồm ABC là tam giác đều buộc phải A = 60o 

*

Câu hỏi 7 trang 53 Toán 10 phần Hình học

Hãy viết những công thức tính diện tích tam giác theo một cạnh và đường cao tương ứng.