Task 2 unit 5 lớp 10

     

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm việc từng đôi. Vấn đáp những câu hỏi này, cần sử dụng từ gợi nhắc dưới đây.)


A. READING 

BEFORE YOU READ 

Work in pairs. Look at the illustrations of different parts of a computer system. Match each numbered thành quả with one of the words or phrases in the box.

Bạn đang xem: Task 2 unit 5 lớp 10

(Làm vấn đề từng đôi. Quan sát hình minh họa của không ít phần khác biệt của một sản phẩm vi tính. Ghép từng phần bao gồm ghi số với một trong, các từ hoặc các từ vào khung.)


A. Central processing unit (CPU)

B. CD ROMs C. Keyboard

D. Visual display unit (VDU) or computer screen

E.mouse F. Floppy disks

G. Printer H. Speakers


*

Hướng dẫn giải:

1.D 2. E 3.G 4.C

5.A 6.F 7. B 8. H

Tạm dịch:

1. đơn vị hiển thị trực quan (VDU) hoặc screen máy tính

2. Chuột

3. Máy in

4. Bàn phím

5. Bộ phận cách xử lý trung trung ương (CPU)

6. đĩa mềm

7. CD ROM

8. Loa

WHILE YOU READ 

Read the passage and then bởi the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và kế tiếp làm bài bác tập theo sau.)

Click tại trên đây để nghe:

 


Computers have become part of our daily lives. We visit shops, offices, and places of scenic beauty with the help of computers. We pay bills prepared by computers. We read newspapers & magazines which have been produced on computers. We receive letters from and send letters to almost every part of the world with the help of computers. Và we can even learn foreign languages on computers.


What makes a computer such a miraculous device? Each time you turn it on, with appropriate hardware & software, it is capable of doing almost anything you ask it to. It is a calculating machine which speeds up calculations: it can add, subtract, multiply, and divide with lightning speed và perfect accuracy.

It is an electronic storage device which manages large collections of data. It is a magical typewriter which allows you to lớn type & print any kind of document - letters, memos or requests for leave. It is a personal communicator which helps you lớn interact with other computers and with people around the world. Và if you like entertainment, you can relax by playing computer games or listening to lớn computer-played music.

Dịch bài:

Máy tính đang trở thành một trong những phần trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Nhờ gồm máy tính chúng ta có thể thăm cửa hàng, cơ quan, các danh lam thắng cảnh. Laptop làm hóa đơn thanh toán tiền. Bạn cũng có thể đọc báo cùng tạp chí xuất phiên bản trên mạng sản phẩm tính. Chúng ta cũng có thể nhận với gửi thư đến hầu hết mọi miền của nhân loại nhờ vào trang bị tính. Họ thậm chí hoàn toàn có thể học ngoại ngữ bằng máy tính.

Điều gì đã khiến cho máy tính trở thành một khí cụ kỳ diệu mang đến thế? mỗi lần bọn họ bật máy tính xách tay có cài đặt phần cứng và ứng dụng thích hợp, nó có tác dụng thực hiện hầu hết bất cứ điều gì các bạn yêu cầu. Nó là 1 trong những thiết bị tính toán rất có thể thực hiện khôn cùng nhanh những phép tính cộng trừ nhân phân chia với vận tốc ánh sáng và độ đúng chuẩn hoàn hảo.

Máy tính là 1 trong những thiết bị lưu trữ điện tử thống trị những tập dữ liệu lớn. Nó là chiếc máy chữ thần diệu có thể chấp nhận được bạn tấn công máy tuyệt in bất kỳ loại văn bạn dạng nào - thư từ, bạn dạng ghi lưu giữ hay 1-1 xin phép nghỉ. Nó là 1 trong những công núm giao tiếp cá nhân giúp bạn liên can với các máy tính khác và với mọi người trên khắp nỗ lực giới. Và nếu mình muốn giải trí, bạn cũng có thể thư giãn bằng cách chơi trò nghịch điện tử mua trong sản phẩm công nghệ hay nghe nhạc được nghịch từ thiết bị tính.

Xem thêm: “ Tôi Đi Học Viết Theo Thể Loại Gì, Soạn Bài Tôi Đi Học Nhanh Nhất

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definition in B.

(Những từ làm việc cột A xuất hiện trong bài xích đọc, ghép bọn chúng với quan niệm của chúng ở cột B.)

A

B

1. Magical

2. Places of scenic beauty

3. Interact

4. Software

5. Hardware

a. Link or act on each other

b. Programmes performed by the computer

c. In a strange or mysterious way

d. The physical part of the computer system

e. Places where the scenes are interesting & beautiful

Hướng dẫn giải:

1. C 2. E 3. A 4. B 5. D

Tạm dịch:

1. Magical: bằng một cách kì khôi hoặc bí hiểm (nhiệm màu)

2. Places of scenic beauty: những nơi gồm cảnh đẹp với thú vị (thắng cảnh)

3. interact: liên kết hoặc hành động với nhau (tương tác)

4. Software: chương trình do máy tính xách tay thực hiện nay (phần mềm)

5. Hardware: phần đồ dùng lý của khối hệ thống máy tính (phần cứng)

Task 2: Decide which of the three options below is the best title for the passage?

(Quyết định câu nào trong cha câu chọn lựa dưới đây là tiêu đề tốt nhất có thể cho đoạn văn?)

A. The Computer - A New Invention

B. The Computer Has Become Part of Our Life

C. What Can the Computer Do?

Hướng dẫn giải:

C . What Can the Computer Do?

Tạm dịch: 

A. Laptop - Một sáng tạo mới

B. Máy vi tính đã trở thành một phần của cuộc sống của bọn chúng ta

C. Lắp thêm tính hoàn toàn có thể làm gì?

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below.

(Làm vấn đề từng đôi. Trả lời những câu hỏi này, sử dụng từ gợi ý dưới đây.)

1. What can a computer do to help us in our daily life?

visit, pay, read, receive, send, learn

2. Why is a computer a miraculous device?

capable of a calculating machine, an electronic store, a magical typewriter, a personal communicator, for entertainment

Hướng dẫn giải:

1.What can the Computer vày to help us in our daily life?

⟹ It can help us: visit shops, offices, và places of scenic beauty; pay bills; read newspapers và magazines; receive or send letters to lớn friends and even learn foreign languages ...etc...

2.Why is a computer a miraculous device?

⟹ It is a miraculous device because is capable of doing almost anything you ask; it can tốc độ up the calculations. It is an electronic store of data, a magical typewriter và a personal communicator to interact with other computers và with people the world over.

Tạm dịch:

1. Máy tính hoàn toàn có thể làm gì nhằm giúp họ trong cuộc sống hàng ngày?

⟹ Nó rất có thể giúp bọn chúng ta: xịt thăm các cửa hàng, công sở và đa số nơi tất cả cảnh đẹp; thanh toán hóa đơn; Đọc báo với tạp chí; nhận hoặc nhờ cất hộ thư cho anh em và thậm chí học nước ngoài ngữ, v.v.

2. Trên sao máy tính lại là một trong thiết bị kỳ diệu?

⟹ Đó là một trong thiết bị vi diệu vì có chức năng làm hầu hết mọi thứ bạn yêu cầu; nó rất có thể tăng tốc độ tính toán. Nó là một kho tài liệu điện tử, một máy tiến công chữ huyền diệu và một tín đồ giao tiếp cá nhân để xúc tiến với các máy tính xách tay khác và với tất cả người trên toàn núm giới.

 AFTER YOU READ 

Work in pairs. Discuss other uses of the computer in our life.

(Làm việc từng đôi. Bàn thảo những biện pháp dùng khác của dòng sản phẩm tính trong đời sống mỗi ngày của bọn chúng ta.)

Hướng dẫn giải:

Besides the above uses, a computer can help us lớn design in construction; manage the meetings or business affairs from far.

Xem thêm: A Closer Look 2 Unit 10 Lớp 7 A Closer Look 2 Unit 10 Lớp 7 Sources Of Energy

Tạm dịch:

Bên cạnh việc sử dụng ở trên, một thiết bị tính rất có thể giúp chúng ta thiết kế vào xây dựng làm chủ các cuộc họp hoặc quá trình kinh doanh từ xa.