Task 2 unit 11 lớp 12

     

Bài viết phía dẫn giải pháp học và biện pháp giải bài tập của phần speaking về chủ đề Books (Sách), một chủ điểm rất đáng quan trọng điểm trong lịch trình tiếng Anh 12. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ cùng tham khảo gợi ý giải bài bác tập dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Task 1. Work in pairs. Complete the following conversation & practise reading it. (Làm việc theo cặp. Dứt đoạn hội thoại sau và thực hành đọc.)

Conversation 1 (Đoạn đối thoại 1)

A: What sort of books bởi you lượt thích reading?B: Well, I lượt thích reading all sorts of books. Short stories, science fiction, romance, everything.A: How do you often read books?B: Well. I often read through the book quickly first. Then I start reading it again, và this time very slowly khổng lồ enjoy every detail of it.A: When do you often read books?B: I read books whenever I have a little không lấy phí time. I also read while waiting for the bus or during the break at school.

Bạn đang xem: Task 2 unit 11 lớp 12

Dịch:

A: mình muốn đọc thể một số loại sách gì?B: Tôi yêu thích đọc toàn bộ các thể một số loại sách. Truyện ngắn, tiểu thuyết khoa học, truyện tình cảm, mọi thứ.A: các bạn thường đọc sách như thế nào?B: Đầu tiên tôi đọc qua quyển sách. Sau đó tôi bước đầu đọc lại nó, và lần này rất chậm chạp để trải nghiệm từng chi tiết.A: bạn thường xem sách khi nào?B: Tôi đọc sách bất cứ lúc nào tôi gồm chút thời hạn rảnh. Tôi cũng phát âm khi hóng xe buýt hoặc trong giờ ngủ giải lao ngơi nghỉ trường.

Task 2. Work in pairs. Ask và answer about each other"s reading habits, using the questions in the conversation. (Làm vấn đề theo cặp. Cho nhau hỏi và vấn đáp về thói quen đọc sách, thực hiện những thắc mắc ở bài bác hội thoại.)

A: What sort of books vì chưng you read?B: I like reading books on science & history.A: Then how vị you read books?B: There are various ways of reading books. But according to me, reading the content of the book first khổng lồ see if it contains any interesting ideas, then I read the preface if I have time.A: When vì you often read books?B: Usually I read them in my không tính phí time. I also read books on my long trip or journey.A: Where vày you often read books?B: Usually at trang chủ and library.

Task 3. Work in pairs. Complete the following conversation & practise reading it. (Làm việc theo cặp. Hoàn thành đoạn đối thoại sau và thực hành thực tế đọc.)

Conversation 2 (Đoạn hội hoại 2)

A: What are you reading at the moment?B: At the moment? Well, I’m reading “The Chamber of Secrets”, one of Harry Potter books.A: Who is the main character?B: The main character? A young boy, Harry Potter, whose parents are dead & who is trained to be a wizard in a wizard school.A: What is he like? B: He is brave, witty & very kind lớn other people.

Dịch:

A: ai đang đọc gì hiện thời vậy?B: hiện nay á? Mình sẽ đọc "The Chamber of Secrets”, một trong những cuốn sách của cục quyện Harry Potter.A: Ai là nhân đồ dùng chính?B: Nhân vật chính à? Một cậu nhỏ bé tên là Harry Potter, bố mẹ của cậu ấy đã chết và cậu được dạy dỗ để trở thành phù thủy vào trường học phù thủy.A: Cậu ấy như vậy nào?B: Cậu ấy dũng cảm, hài hước và cực tốt bụng với người khác.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Các Hành Tinh Trong Hệ Mặt Trời Update 2022

Task 4. Work in pairs. Ask and answer about the book you are reading or you have read. Note down the answers. (Làm bài toán theo cặp. Hỏi và vấn đáp về cuốn sách nhiều người đang đọc hoặc các bạn đã đọc. đánh dấu các câu trả lời.)

A: What are you reading at the moment?B: At this moment? I"m reading "Die Another Day".A: Who is the main character?B: The main character is James Bond – 007.A: What is he like?B: He is very brave, talented, handsome, intelligent và humorous. He struggled against terrorism & saved the world from the war.

Task 5. Work in groups. Report the results lớn the group. (Làm câu hỏi nhóm. Tường thuật kết quả tới nhóm.)

Bài làm cho 1:

At the moment, Hung is reading "Die Another Day" – a detective story. The main character is James Bond – 007. He is very brave, talented, handsome, intelligent and humorous. He struggled against terrorism và saved the world from the war.

Dịch:

Bây giờ đồng hồ Hùng vẫn đọc "Die Another Day" - mẩu truyện trinh thám. Nhân vật đó là James Bond – 007. Anh ấy hết sức dũng cảm, tài năng, đẹp mắt trai, thông minh cùng hài hước. Anh ấy đã chiến đấu ngăn chặn lại khủng ba và cứu nhân loại thoát ngoài chiến tranh.

Bài làm cho 2:

At the moment, Huong is reading “The Chamber of Secrets”, one of Harry Potter books. The main character is a young boy, Harry Potter, whose parents are dead and who is trained to be a wizard in a wizard school. He is brave, witty & very kind to other people.

Xem thêm: Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng Trang 55 ), Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng Ngắn Nhất

Dịch:

Bây tiếng Hương vẫn đọc “The Chamber of Secrets”, trong những cuốn sách của bộ quyện Harry Potter.. Nhân vật đó là một cậu bé tên là Harry Potter, phụ huynh của cậu ấy đã chết và cậu được dạy dỗ để phát triển thành phù thủy trong trường học tập phù thủy. Cậu ấy dũng cảm, hài hước và rất tốt bụng với những người khác.