Soạn looking back unit 7 lớp 7

     

Viết tên của không ít phương tiện giao thông vận tải trong mạng từ mặt dưới. Kế tiếp kẻ các đường nối số đông động từ đúng cho phương tiện thể giao thông


1. What do these signs mean? Write the meaning below each sign. Then put them nto the correct box.

Bạn đang xem: Soạn looking back unit 7 lớp 7

(Những đại dương báo này còn có nghĩa gì? Viết chân thành và ý nghĩa bên dưới. Tiếp đến đặt nó vào khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Traffic lights 

2. School ahead 

3. Hospital ahead 

4. Cycle lane 

5. Parking

6. No parking 

7. Left turn only 

8. No cycling 

Prohibition signs 

6. No parking 

8. No cycling 

Warning signs 

1. Traffic lights 

2. School ahead 

7. Left turn only 

Information signs 

3. Hospital ahead 

4. Cycle lane 

5. Parking 

Tạm dịch:

1. Đèn giao thông

2. Trường học phía trước

3. Bệnh viện phía trước

4. Làn lối đi xe đạp

5. địa điểm đậu xe

6. Cấm đậu xe

7. Chỉ rẽ trái

8. Cấm đạp xe

Biển báo cấm

6. Cấm đậu xe

8. Cấm đấm đá xe

Biển báo cảnh báo

1. Đèn giao thông

2. Trường học tập phía trước

7. Chỉ rẽ trái

Biển báo thông tin

3. Cơ sở y tế phía trước

4. Làn lối đi xe đạp

5. Nơi đậu xe

2. Write the names of means of transport in the word web below. Then draw lines joining the correct verbs to the transport.

(Viết tên của những phương tiện giao thông trong mạng từ mặt dưới. Tiếp nối kẻ các đường nối đều động từ hợp lý cho phương luôn tiện giao thông)

*

3. Change the sentences according to lớn the prompts in brackets

(Thay đổi các câu theo những gợi ý trong ngoặc đơn)

*

Hướng dẫn giải:

1. Did you use to lớn go lớn school on foot?

2. Mr. Van didn’t ride his motorbike dangerously.

3. Did the streets use to be cleaner & more peaceful?

4. I used lớn go out on Sundays.

5. They didn’t use lớn go on holiday together.

Tạm dịch:

1. Các bạn đã từng đi bộ đến trường.

Bạn từng đi dạo đến trường nên không?

2. Ông Văn đã có lần đi xe trang bị nguy hiểm.

Ồng Văn đã không đi xe đồ vật nguy hiểm.

3. Đường xá đã có lần sạch hơn cùng yên bình hơn.

 Đường xá đã từng có lần sạch hơn cùng yen bình hơn cần không?

4. Tôi đã có lần không đi ra ngoài vào đa số ngày chủ nhật.

Tôi đã từng đi ra bên ngoài vào mọi ngày công ty nhật.

5. Họ đã từng có lần đi nghỉ mát cùng nhau.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Lớp 8 Học Kì 1 Năm 2017 Có Đáp Án Lớp 8 Năm Học 2016

Họ đã có lần không đi nghỉ ngơi mát thuộc nhau.

4. Write sentences using these cues

(Viết những câu sử dụng những lưu ý sau.)

*

Hướng dẫn giải:

1. It’s over 100km from my trang chủ town lớn Ho đưa ra Minh City.

2. It is about 25km to my grandparents’ house.

3. I used khổng lồ ride a small bike in the yard outside my flat.

4. There used khổng lồ be a bus station in the thành phố centre, but it was / has been moved khổng lồ the suburbs.

5. Children must learn about road safety before they are allowed khổng lồ ride a bike on the road.

Tạm dịch:

1. Công ty tôi cách tp hcm hơn 1OOkm.

2. Cách khoảng chừng 25km là mang lại nhà các cụ tôi.

3. Tôi từng chạy xe đạp nhỏ trên sân phía bên ngoài căn hộ của tôi.

4. Từng bao gồm một trạm xe pháo buýt ở trung tâm thành phố, tuy thế nó đã có được dời ra ngoại thành rồi.

Xem thêm: Unit 10 Lớp 8: A Closer Look 1 Unit 10 Lớp 8 Mới, Tiếng Anh 8

5. Trẻ con phải học tập về bình an đường bộ trước khi chúng được phép sút xe trên đường.