SOẠN LỊCH SỬ 10 BÀI 15

     
*

*

Lý thuyết Sử 10: bài 15: Thời Bắc nằm trong và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ vậy kỉ II TCN đến đầu nắm kỉ X)


Bài 15: Thời Bắc nằm trong và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ gắng kỉ II TCN mang đến đầu thế kỉ X)

*

I. Chế độ cai trị của các triều đại phong con kiến phương Bắc và những chuyển đổi trong khiếp tế, văn hóa, làng hội Việt Nam

1. Chế độ cai trị

a. Tổ chức cỗ máy cai trị

- bên Triệu chia thành 2 quận, sáp nhập vào tổ quốc Nam Việt.

Bạn đang xem: Soạn lịch sử 10 bài 15

- bên Hán chia làm 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng với một số quận của Trung Quốc.

- nhà Tùy, Đường chia thành nhiều châu.Từ sau khởi nghĩa hbt hai bà trưng năm 40, tổ chức chính quyền đô hộ cứ quan lại cai trị đến cấp huyện (Trực trị).

- các triều đại phong kiến phương Bắc từ đơn vị Triệu, Hán, Tùy, Đường hầu hết chia việt nam thành những quận, thị xã cử quan tiền lại thống trị đến cấp huyện.

- mục đích của phong kiến phương Bắc là sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào bản đồ Trung Quốc.

b. Chủ yếu sách tách lột về kinh tế tài chính và đồng điệu về văn hóa.

* thiết yếu sách tách bóc lột về gớm tế

- thực hiện chính sách tách bóc lột, cống nạp nặng nề nề.

- núm độc quyền muối cùng sắt.

- quan liêu lại đô hộ bạo ngược tham ô ra sức tách lột dân chúng để gia công giàu.

* chính sách đồng hóa về văn hóa.

- truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho.

- Bắt quần chúng. # ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo tín đồ Hán.

- Đưa người Hán vào sống cùng bạn Việt.

- nhằm mục tiêu mục thực sự hiện âm mưu đồng hóa dân tộc Việt Nam.

* tổ chức chính quyền đô hộ còn áp dụng lao lý hà khắc cùng thẳng tay đàn áp các cuộc chiến đấu của quần chúng ta.

Xem thêm: Top 20 Đối Lập Với Hòa Bình Là Tình Trạng Hòa Bình Là Tình Trạng

2. Những biến đổi về khiếp tế, văn hoá với xã hội

a. Về khiếp tế

* vào nông nghiệp:

- luật sắt được sử dụng phổ biến.

- công việc khai hoang được đẩy mạnh.

- giao thông đường thủy được mở mang.

⇒ Năng suất lúa tăng rộng trước.

* bằng tay nghiệp, thương mại có sự chuyển đổi đáng kể.

- Nghề cũ cách tân và phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc đãi làm trang bị trang sức.

- một trong những nghề mới xuất hiện như làm cho giấy, làm cho thủy tinh.

- Đường giao thông thủy cỗ giữa những quận, vùng hình thành.

b. Về văn hóa - thôn hội

* Về văn hóa:

- Một khía cạnh ta tiếp thu hồ hết yếu tố tích cực của văn hóa Trung Hoa thời Hán - Đường như ngôn ngữ, văn tự.

- trong khi nhân dân ta vẫn duy trì được phong tục,tập quán: nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh dày, kính trọng phụ nữ.

- quần chúng ta không trở nên đồng hóa.

* Về làng mạc hội tất cả chuyển biến:

- quan hệ tình dục xã hội là quan hệ giữa quần chúng. # với cơ quan ban ngành đô hộ (thường xuyên căng thẳng).

- Đấu tranh phòng đô hộ.

Xem thêm: Ngủ Dậy Bị Vẹo Cổ Phải Làm Thế Nào, 7 Cách Chữa Vẹo Cổ Tại Nhà Đơn Giản, Hiệu Quả Cao

- Ở một trong những nơi nông dân thoải mái bị nông nô hóa, bị bóc lột theo kiểu địa sơn phong kiến.

Xem tiếp: kim chỉ nan Sử 10 bài 16. Thời Bắc nằm trong và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)