Sgk Toán Lớp 5 Trang 61

     

a) Tính rồi đối chiếu giá trị của ((a imes b ) imes c) cùng (a imes (b imes c))

(a)

(b)

(c)

((a imes b ) )( imes c)

(a imes )((b imes c))

(2,5)

(3,1)

(0,6)

 

 

(1,6)

(4)

(2,5)

 

 

(4,8)

(2,5)

(1,3)

 

 

b) Tính: 

(9,65 imes 0,4 imes 2,5 ) (7,38 imes 1,25 imes 80)

(0,25 imes 40 imes 9,84) (34,3 imes 5 imes 0,4)
Bạn đang xem: Sgk toán lớp 5 trang 61

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) Biểu thức tất cả chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, xung quanh ngoặc sau.

b) Áp dụng tính chất giao hoán và phối kết hợp của phép nhân số thập phân nhằm tính.


Lời giải chi tiết

a) (2,5 x 3,1) x 0,6 2,5 x (3,1 x 0,6)

= 7,75 x 0,6 = 2,5 x 1,86

= 4 ,65 = 4,65

b) (1,6 x 4) x 2,5 1,6 x (4 x 2,5)

= 6,4 x 2,5 = 1,6 x 10

= 16 = 16

c) (4,8 x 2,5) x 1,3 4,8 x (2,5 x 1,3)

= 12 x 1,3 = 4,8 x 3,25

= 15,6 = 15,6

 

Giá trị của ((a imes b ) imes c) và (a imes (b imes c)) luôn luôn luôn bằng nhau:

((a imes b ) imes c =a imes (b imes c))

b) (9,65 imes 0,4 imes 2,5 ) (7,38 imes 1,25 imes 80)

(= 9,65 imes ( 0,4 imes 2,5) ) = 7,38 x (1,25 x 80)

(= 9,65 imes 1 ) = 7,38 x 100

(= 9,65 ) = 738

 

+) (0,25 imes 40 imes 9,84) (34,3 imes 5 imes 0,4)

( = 10 imes 9,84 ) = 34,3 x (5 x 0,4)

(= 98,4) = 34,3 x 2

= 68,6

 

duanxanh.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 627 phiếu

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
Xem thêm: Thế Giới Sinh Vật Được Phân Loại Thành Các Nhóm Theo Trình Tự Là

TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp duanxanh.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng duanxanh.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Hợp Âm Chạm Đáy Nỗi Đau (Erik), Hợp Âm Chạm Đáy Nỗi Đau

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép duanxanh.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.