Quá trình nào tạo ra các giao tử

     
Sự phân ly tự do của các cặp NST tương đồng về 2 cực khác biệt của tế bàoSự trao đổi chéo cánh khi các NST tiếp hợp ở kỳ đầu I.

Bạn đang xem: Quá trình nào tạo ra các giao tử


*
*
*
*
*
*
*
*

Sự trao đổi chéo cánh giữa những NST trong cặp tương đương xảy ra vào kỳ

*


Ở loại giao phối, bộ NST đặc thù của loài được gia hạn ổn định qua các thế hệ là khác nhau của loại là nhờ


Ở sinh vật nhân thực, những hiện tượng dẫn đến sút phân tạo thành nhiều loại giao tử khác nhau về bắt đầu và cấu tạo nhiễm nhan sắc thể gồm

I. Các nhiễm dung nhan thể kép xếp thành nhị hàng ở mặt phẳng xích đạo.

II. Trao đổi chéo của những cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì đầu I.

Xem thêm: Trả Cho Em Sự Tudo Trả Cho Em Những Lời Nói Dối, Lê Bảo Bình

III. Sự phân li tự do của những cặp nhiễm nhan sắc thể tương đương ở kì sau I.

IV. Các nhiễm nhiễm sắc đẹp thể kép xếp một sản phẩm ở khía cạnh phẳng xích đạo.

Xem thêm: Diem Chuan Trường Đại Học Tài Chính Marketing 2021 Chính Xác


xem bức hình ảnh hiển vi chụp tế bào động vật hoang dã đang phân chia thì thấy vào một tế bào có 39 NST, từng NST bao gồm 2 crômatit. Tế bào ấy đang ở


Một nhà kỹ thuật đang nghiên cứu và phân tích giảm phân trong nuôi cấy mô tế bào đã áp dụng một dòng tế bào với cùng 1 dột đổi thay làm cách quãng giảm phân. Nhà khoa học mang lại tế bào cải cách và phát triển trong khoảng thời hạn mà sút phân sẽ xảy ra. Tiếp nối bà quan giáp thấy số lượng các tế bào trong môi trường xung quanh nuôi cấy đã tăng gấp hai và mỗi tế bào cũng đều có gấp song lượng ADN. Chromatit đã tách ra. Dựa trên những quan sát này, tiến trình nào của phân bào sinh dục bị cách quãng trong loại tế bào này ?


trên vùng chín của gà, bạn ta quan giáp được các NST của một tế bào đang thu xếp thành một hàng xung quanh phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Hãy cho biết thêm số lượng cùng trạng thái NST của tế bào nói trên.


tất cả 4 tế bào sinh tinh của khung người có hình dáng genDdEe sút phân hiện ra giao tử, không xảy ra đột trở nên và không có trao thay đổi chéo. Theo lý thuyết, tỉ lệ những loại giao tử hoàn toàn có thể được tạo thành là