Thông tư 26/2016/tt

     
Bộ Y tế vừa phát hành Thông tứ 26/2016/TT-BYT phép tắc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26/2016/BYTvề vi khí hậu - giá chỉ trị chất nhận được vi nhiệt độ tại nơi làm việc.

Bạn đang xem: Thông tư 26/2016/tt

 

1. Qui định chung về giá bán trị chất nhận được vi nhiệt độ tại chỗ làm việc


Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật QCVN 26:2016/BYT được ban hành bởi Thông bốn số 26/2016 quy định đk về nhiệt độ độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của ko khí, cường độ phản xạ nhiệt tại địa điểm làm việc. QCVN 26:2016/BYT áp dụng cho các cơ quan thống trị nhà nước về môi trường; cá nhân, tổ chức quan trắc môi trường thiên nhiên lao động; tổ chức, cá nhân hoạt đụng lao động, sản xuất trong số ấy người lao hễ chịu ảnh hưởng của các điều khiếu nại vi khí hậu trong bên tại khu vực làm việc.
- QCVN 26/BYT không vận dụng cho đều nơi thao tác làm việc ngoài trời, các công ngôi trường xây dựng, trong hầm mỏ, phương tiện đi lại giao thông, công ty lạnh.
QCVN 26:2016/BYT của Thông tư 26/2016 quy định các yêu cầu về điều kiện vi nhiệt độ tại nơi thao tác phân theo từng một số loại lao rượu cồn và theo ánh sáng cầu ướt (WBGT) như sau:
+ Điều kiện vi khí hậu tại nơi thao tác làm việc phân theo từng loại lao động: Độ ẩm không khí cho phép của các loại lao hễ từ 40 cho 80%. Về nhiệt độ cho phép là 20-34 độ (đối với lao động nhiều loại nhẹ); 18-32 độ (lao động các loại trung bình); 16-30 độ (lao động loại nặng). Xung quanh ra, Thông tứ 26 còn mức sử dụng tốc độ vận động không khí với cường độ sự phản xạ nhiệt theo diện tích tiếp xúc mang lại phép.
+ Điều kiện vi nhiệt độ theo nhiệt độ cầu ướt: Theo QCVN 26:2016/BYT, giả dụ tiếp xúc tiếp tục với nguồn nhiệt thì nhiệt độ độ chất nhận được là 30 độ (đối cùng với lao động các loại nhẹ), 26,7 độ (lao động các loại trung bình) với 25 độ (lao động các loại nặng).
Theo Thông bốn 26 về QCVN 26:2016/BYT, cách thức xác định vi khí hậu theo TCVN 5508 - 2009: bầu không khí vùng thao tác - Yêu ước về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo.
Đơn vị áp dụng lao đụng có nhiệm vụ định kỳ tổ chức triển khai đo đánh giá vi nhiệt độ nơi làm việc tối thiểu 1 lần/năm với theo các quy định của bộ luật lao động, cách thức an toàn, lau chùi và vệ sinh lao động. Đồng thời, phải bảo vệ trang bị đầy đủ phương tiện bảo lãnh lao động cho người lao động.
Ngoài ra, QCVN 26:2016/BYT trên Thông tứ số 26/TT-BYT phương pháp nếu vi nhiệt độ tại nơi thao tác không đạt giá bán trị chất nhận được thì phải thực hiện ngay những giải pháp nâng cấp điều kiện lao đụng và bảo đảm an toàn sức khỏe người lao động.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 26/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VI KHÍ HẬU - GIÁ TRỊ mang đến PHÉP VI KHÍ HẬU TẠINƠI LÀM VIỆC

Căn cứ chế độ an toàn, lau chùi và vệ sinh lao độngsố 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ khí cụ tiêu chuẩn chỉnh và quy chuẩn kỹthuật số 68/2006/QH13ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CPngày 01 tháng 8 năm 2007 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thi hành một vài điềucủa phương tiện tiêu chuẩn chỉnh và quy chuẩn chỉnh kỹ thuật;

Theo ý kiến đề xuất của viên trưởng cục Quảnlý môi trường y tế;

Bộ trưởng cỗ Y tế ban hành Thông tưquy định quy chuẩn kỹ thuật giang sơn về vi nhiệt độ - giá trị cho phép vi nhiệt độ tại nơilàm việc.

Điều 1. Quy chuẩn kỹthuật tổ quốc về vi khí hậu

Ban hành hẳn nhiên Thông tứ này QCVN 26/2016/BYT -Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật giang sơn về vi nhiệt độ - giá trị được cho phép vi khí hậu tại nơilàm việc.

Điều 2. Hiu lc thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Trách nhim thi hành

Cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế,Vụ trưởng, viên trưởng, Tổng viên trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc bộ Y tế, Thủtrưởng những cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, người có quyền lực cao Sở Y tế các tỉnh, thành phốtrực thuộc tw và Thủ trưởng cơ sở y tế các Bộ, ngành chịu đựng trách nhiệmthi hành Thông tứ này./.

địa điểm nhận: - VPCP (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT CP); - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - bộ Tư pháp (Cục kiểm soát VBQPPL); - bộ trưởng (để báo cáo); - các đơn vị thuộc cỗ Y tế; - UBND những tỉnh, tp trực nằm trong TW; - Sở Y tế những tỉnh, tp trực ở trong TW; - Trung trung tâm YTDP những tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - Trung trọng tâm BVSKLĐ&MT những tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (để đăng bạ): - Cổng thông tin điện tử bộ Y tế; - Lưu: VT, K2ĐT, PC, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG TH TRƯỞNG Nguyn Thanh Long

QCVN26:2016/BYT

QUYCHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VI KHÍ HẬU - GIÁ TRỊ cho PHÉP VI KHÍ HẬU TẠI NƠI LÀMVIỆC

NationalTechnical Regulation on Microclimate - Permissible Value of Microclimate in the Workplace

Lời nói đầu

QCVN 26:2016/BYT vì Ban soạnthảo Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật nước nhà về lau chùi lao cồn biên soạn, Cục quản lý môitrường y tế trình coi xét và được ban hành theo Thông bốn số 26/2016/TT-BYTngày 30 tháng 6 năm2016 của bộ trưởng cỗ Y tế.

QUY CHUẨN KỸTHUẬT QUỐC GIA V VI KHÍ HẬU -GIÁ TRỊ cho PHÉP VI KHÍ HẬU TẠI NƠI LÀM VIỆC

NationalTechnical Regulation on Microclimate - Permissible Value of Microclimate in the Workplace

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn chỉnh này quy định đk vềnhiệt độ, độ ẩm, tốc độ vận động của không khí, cường độ bức xạ nhiệt tạinơi làm cho việc.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho những cơ quanquản lý bên nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức tiến hành quan trắc môitrường lao động; các cá nhân, tổ chức có các vận động lao động, sản xuất trongđó bạn lao hễ chịu ảnh hưởng của những điều kiện vi nhiệt độ trong đơn vị tại nơilàm việc.

Quy chuẩn này không vận dụng cho nhữngnơi thao tác ngoài trời, các công ngôi trường xây dựng, trong hầm mỏ, phương tiệngiao thông, đơn vị lạnh.

3. Lý giải từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dướiđây được phát âm như sau:

3.1. Vi khí hậu vị trí làm việc(Microclimate in the workplace): Điềukiện khí tượng của môi trường xung quanh nơi làm cho việc, bao gồm sự ảnh hưởng tổng hợp của các yếutố nhiệt độ, độ ẩm, tốc độchuyển cồn của không khí, ánh nắng mặt trời của các mặt phẳng vật dụng và thiết bị xungquanh tới người lao động.

3.2. ánh sáng (Temperature): Là yếu ớt tốbiểu thị nhiệt độ của vật chất. Đơn vị đo nhiệt độ: °C.

3.3. Độ độ ẩm (Humidity):

- Độ ẩm tuyệt vời nhất (Ha): Là lượng hơinước tất cả trong bầu không khí vào thời gian nhất định ở ánh sáng nhất định tính bằnggam/m3.

- Độ ẩm cực to (Hm) hay độ ẩm bão hòa: Là lượnghơi nước bão hòa vào khôngkhí tại một thời điểm và ánh sáng nhất định tính bởi gam/m3.

- Độ ẩm tương đối (Hr): Là phần trăm phầntrăm giữa độ ẩm hoàn hảo và tuyệt vời nhất và nhiệt độ bão hòa.

Xem thêm: Lý Thuyết Tam Giác Cân Có Mấy Đường Chéo Bằng Nhau, Lý Thuyết Tam Giác Cân

*

3.4. Tốc độ chuyển động của ko khí(Air velocity): Là vận tốc gió (tự nhiên, nhân tạo) trong không khí khu vựclao động, đơn vị chức năng m/s.

3.5. Phản xạ nhiệt (Radiant heat): Là dạngtrao đổi nhiệt không cần phải có sự xúc tiếp trực tiếp giữa các vật gia nhập trao đổinhiệt.

3.6. Lao rượu cồn nhẹ (Light workloard): Gồmcác dạng lao động liên quan đến ngồi, đứng, đi lại, đa số các rượu cồn tác làm bằngtay, tiêu hao tích điện từ 120 cho 150 kcal/giờ.

3.7. Lao hễ trung bình (Medium workloard): Gồmcác dạng lao động tương quan đến đứng, đi lại, dịch chuyển và gia công các bỏ ra tiếtdưới 1kg ở tư thế đứng hoặc ngồi, mang vác đồ dùng nặng bên dưới 10kg, tiêu tốn năng lượngtừ 151 đến 250 kcal/giờ.

3.8. Lao động nặng (Heavy workloard): Gồmcác dạng lao động và các thao tác thực hiện ở tứ thế đứng hoặc chuyển động nhiều, dịchchuyển và gia công các trang bị nặng trên 10 kg, tiêu hao năng lượng trên 250kcal/giờ.

3.9. ánh nắng mặt trời cầu ướt (Wet bulb globetemperature - WBGT): Chỉ sốthực nghiệm biểu đạt sự căng thẳng mệt mỏi nhiệt mà một cá thể phải tiếp xúc.

Chỉ số WBGT kết hợp phép đo bao gồmhai thông số kỹ thuật dẫn xuất là ánh sáng cầu ướt thoải mái và tự nhiên (tnw) cùng nhiệt độcầu đen (tg) cùng trong một số trong những trường hợp chỉ nên phép đo một thông số kỹ thuật cơ bạn dạng lànhiệt độ bầu không khí (ta)(nhiệt độ ước khô). Công thức sau đây chỉ ramối liên quan giữa các thông số này:

- khi trong bên và ngoài trời không cónắng:

T°WBGT= 0,7 tnw+ 0,3 tg

- Khi ngoại trừ trời gồm nắng:

T°WBGT = 0,7 tnw+ 0,2 tg+ 0,1 ta

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu tạinơi làm việc phân theo từng các loại lao cồn được vẻ ngoài tại bảng 1.

Bảng 1. Giátrị chất nhận được vi nhiệt độ tại địa điểm làm việc

Loại lao động

Khoảng nhiệt độ không khí (°C)

Độ m không khí (%)

Tốc độ hoạt động không khí (m/s)

Cường độ bức xạ nhiệt theo diện tích s tiếp xúc (W/m2)

Nhẹ

20 cho 34

40 đến 80

0,1 đến 1,5

35 khi tiếp xúc trên một nửa diện tích khung hình ngươi.

70 khi tiếp xúc bên trên 25% đến 1/2 diện tích khung người người.

100 lúc tiếp xúc bên dưới 25% diện tích cơ thể người.

Trung bình

18 đến 32

40 mang đến 80

0,2 cho 1,5

Nặng

16 mang đến 30

40 mang đến 80

0,3 cho 1,5

Đối với đk lao rượu cồn nóng, độ ẩmcao thì tốc độ chuyển động không khí ở vị trí làm việc hoàn toàn có thể tăng đến 2 m/s.

Đối với điều kiện làm việc trong cácphòng có điều hòa sức nóng độ, tốc độ vận động không khí hoàn toàn có thể dưới 0,1 m/s đốivới lao rượu cồn nhẹ, bên dưới 0,2 m/s so với lao hễ trung bình với dưới 0,3 m/s đốivới lao đụng nặng trường hợp thông gió vào phòng bảo đảm an toàn nồng độ khí CO2 đạt tiêu chuẩncho phép.

Chênh lệch ánh nắng mặt trời theo độ dài vị trílàm việc không quá 3°C.

Chênh lệch ánh nắng mặt trời theo chiều ngang củavùng làm cho việc không thật 4°C so với lao rượu cồn nhẹ, không thật 5°C đối với laođộng vừa đủ và không thực sự 6°C so với lao cồn nặng. Nhiệt độ chênh lệch trong địa điểm sảnxuất và ngoại trừ trời không vượt thừa 5°C.

2. Yêu mong về điều kiện vi khí hậutheo nhiệt độ cầu ướt (WBGT) được quyđịnh tại bảng 2.

Bảng 2. Giátrị giới hạn chất nhận được theo ánh nắng mặt trời cầu ướt (WBGT)

Đơn vị tính:độ Celcius (°C)

Thời gian xúc tiếp với nguồn nhiệt

Loại lao động

Nhẹ

Trung bình

Nặng

Liên tục

30,0

26,7

25,0

75%

30,6

28,0

25,9

50%

31,4

29,4

27,9

25%

32,2

31,4

30,0

III. PHƯƠNG PHÁP XÁCĐỊNH

Phương pháp khẳng định vi nhiệt độ theoTCVN 5508 - 2009: bầu không khí vùng làm việc - Yêu mong về điều kiện vi khí hậu vàphương pháp đo.

IV. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

1. Những cơ sở có bạn lao động tiếpxúc với các yếu tố vi khí hậu nên định kỳ tổ chức đo kiểm soát vi khí hậu nơilàm vấn đề tối thiểu 1 lần/năm cùng theo những quy định của bộ luật lao động, phép tắc antoàn, dọn dẹp vệ sinh lao động.

2. Người tiêu dùng lao động buộc phải cung cấpđầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho những người lao động cân xứng với môi trườnglàm việc theo vẻ ngoài của luật pháp An toàn, lau chùi lao động.

3. Nếu vi nhiệt độ tại nơi làm việckhông đạt giá trị mang đến phép, người sử dụng lao động phải triển khai ngay các giảipháp nâng cao điều kiện lao rượu cồn và bảo vệ sức khỏe tín đồ lao động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2. Cục cai quản môi ngôi trường y tế - bộ Ytế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có tương quan hướng dẫn, triểnkhai và tổ chức việc triển khai quy chuẩn này.

3. Căn cứ thực tiễn yêu cầu quản lý, CụcQuản lý môi trường y tế tất cả trách nhiệm ý kiến đề nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung cập nhật chophù hợp.

Xem thêm: Ngữ Văn 11 Bài Thao Tác Lập Luận So Sánh (Chi Tiết), Soạn Bài Thao Tác Lập Luận So Sánh

4. Vào trường hợp các tiêu chuẩn chỉnh quốcgia, tiêu chuẩn chỉnh quốc tế về vi khí hậu được viện dẫn vào quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặcthay gắng thì áp dụng theo hình thức tại các văn phiên bản mới.