MỘT TẤM ĐỒNG HÌNH VUÔNG Ở 0°C

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho một tấm đồng hình vuông ở 0 0 C có cạnh dài 50cm . Khi bị nung nóng tới t 0 C , diện tích của đồng tăng thêm 16 c m 2 .Tính ánh nắng mặt trời nung lạnh t của tấm đồng. Hệ số nở lâu năm của đồng là 16 . 10 - 6 K - 1

A.

Bạn đang xem: Một tấm đồng hình vuông ở 0°c

50 0 C

B. 200 0 C

C. 300 0 C

D. 400 0 C


*

Đáp án B

*
*

*
*


Một tấm đồng hình vuông vắn ở 0 ° C gồm cạnh nhiều năm 50 cm. Khi bị nung rét tới ánh nắng mặt trời t ° C, diện tích s của đồng tạo thêm 17 c m 2 . Tính nhiệt độ nung rét t ° C của tấm đồng. Hệ số nở dài của đồng là 17. 10 - 6   K - 1


Một tấm hình vuông cạnh lâu năm 50 cm ở 0 ° C, làm bằng một hóa học có hệ số nở dài là 16. 10 - 6 K - 1 . Diện tích của tấm này sẽ tạo thêm 16 c m 2 khi được nung nóng tới

A. 500 ° C. B. 200 ° C. C. 800 ° C. D. 100 ° C


Tìm ánh nắng mặt trời của tấm nhôm phẵng, biết rằng diện tích s của nó đã tăng lên 900 mm2 do nung nóng. Cho thấy thêm diện tích của tấm nhôm sinh sống 0 ° C là 1,5 m2, thông số nở lâu năm của nhôm là 24.10-6 K-1.


Một thanh đồng thau hình trụ gồm tiết diện 25 c m 2 bị nung lạnh từ ánh nắng mặt trời 0 ° C mang đến 100 ° C. Khẳng định lực nén chức năng vào nhì đầu thanh này để độ nhiều năm của thanh giữ nguyên không đổi. Cho thấy đồng thau có hệ số nở dài là 18. 10 - 6   K - 1  và suất bọn hồi là 11. 10 10  Pa.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2021, ✅ Đề Thi Tiếng Việt Lớp 1 Học Kì 2

A. 49,5 kN. B. 496 kN. C. 4,95 kN. D. 0,495 kN.


Một thanh nhôm và một thanh thép sống 0 ° C gồm cùng độ lâu năm là l 0 . Lúc nung nóng tới 100 ° C, độ nhiều năm của nhị thanh chênh nhau 0,5 mm. Xác định độ lâu năm l0 của hai thanh này sinh hoạt 0 ° C. Cho thấy hệ số nở nhiều năm của nhôm là 24. 10 - 6   K - 1 cùng của thép là 11. 10 - 6   K - 1

A. L 0 ≈ 0,38 m. B. L 0 ≈ 5,0 m.

C. L 0 = 0,25 m. D. L 0 = 1,5 m.


Tìm ánh sáng của tấm nhôm phẳng, biết rằng diện tích s của nó đã tạo thêm 900 mm2 bởi nung nóng. Cho biết thêm diện tích của tấm nhôm ngơi nghỉ 0 oC là 1,5 m2, thông số nở lâu năm của nhôm là 24.10-6 K-1.

A. 12,5 oC

B. 14,5 oC

C. 15,5 oC

D. 16,5 oC


Xác định độ dài của thanh thép và của thanh đồng ngơi nghỉ 0 ° C làm thế nào cho ở bất kể nhiệt độ làm sao thanh thép luôn dài hơn thanh đồng một đoạn bằng 50 mm. Cho biết thêm hệ số nở nhiều năm của đồng là 16. 10 - 6   K - 1 .và của thép là 12. 10 - 6 K - 1


Ở ánh nắng mặt trời 0 ° C tổng chiều lâu năm của thanh đồng với thanh fe là 5 m. Hiệu chiều dài của bọn chúng ở thuộc nhiệt độ ngẫu nhiên nào cũng ko đổi. Search chiều dài của từng thanh ngơi nghỉ 0 ° C . Biết hệ số nở dài của đồng là 18.10-6 K-1, của fe là 12.10-6 K-1.

Xem thêm: 7 HằNg ĐẳNg ThứC ĐáNg Nhớ LớP 8 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả


Một thanh hình trụ bằng đồng nguyên khối thau tất cả tiết diện 12 c m 2  được làm cho nóng từ 0 ° C  đến ánh nắng mặt trời 60 ° C . Cần tính năng vào nhì đầu thanh hình trụ phần lớn lực ra sao để khi ấy chiều dài của chính nó vẫn không đổi. Thông số nở nhiều năm của đồng thau là α = 18 . 10 - 6 K - 1 , suất bầy hồi là: E = 9 , 8 . 10 10 N / m 2 .