MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI 140 M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi 140 m

*

một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 140cm. Tính diện tích hình chữ nhật, biết rằng nếu kéo dãn chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên chiều nhiều năm thì hình chữ nhật thành hình vuông.

 

có cả lời giải nhé

 

 


*

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

140 : 2 = 70 (cm)

Nếu kéo chiều rộng thêm (frac13)chiều rộng và giữ nguyên chiều dài hình chữ nhật thì hình chữ nhật thành những hình vuông. Vì vậy chiều rộng bằng (frac34)chiều dài.

Chiều rộng hình chữ nhật là: 

70 : (3 + 4) x 3 = 30 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

70 - 30 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

40 x 30 = 1200 (cm2)

Đáp số: 1200 cm2


*

một hình chữ nhật tất cả chu vi 140cm. Tính diện tích s hình chữ nhật hiểu được nếu kéo dài chiều rộng thêm 1/3 và giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành các hình vuông?
Xem thêm: Giúp Tôi Giải Toán Trên Mạng Lớp 5 Trên Mạng, Giúp Tôi Giải Toán

1 hình chữ nhật gồm chu vi 140cm. Tính diện tích s hình chữ nhật, biết rằng nếu kéo lâu năm chiều rộng lớn và không thay đổi chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông


Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 140m. Tính diện tích s hình chữ nhật hiểu được nếu kéo chiều rộng lớn thêm 1/3 chiều rộng lớn và giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành các hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật


Một hình chữ nhật có chu vi là 140 cm. Tính diện tích hình chữ nhật hiểu được nếu kéo dài chiều rộng lớn thêm 1/3 chiều rộng lớn và giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông ?


một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 140m . Tính diện tích s hình chữ nhật đó hiểu được nếu kéo chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên chiều nhiều năm thì hình chữ nhật thành hình vuông vắn ?


Một hình chữ nhật gồm chu vi là 104 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật hiểu được nếu kéo chiều rộng lớn thêm 1/6 chiều rộng và giữ nguyên chiều lâu năm thì hình chữ nhật thành hình vuông ?


Một hình chữ nhật gồm chu vi là 140 m.Tính diện tích hình chữ nhật,biết rằng trường hợp kéo thêm chiều rộng lớn thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên chiều nhiều năm thì hình chữ nhật thành hình vuông vắn ? 

 nhớ viết đủ lời giải 
Xem thêm: Soạn Văn 8 Tìm Hiểu Chung Về Vb Thuyết Minh, Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh

một hình chữ nhật tất cả chu vi là 140 m tính diện tích ình chữ nhật biết rằng nếu kéo dài chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng vaa không thay đổi chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông


Một hình chữ nhật gồm chu vi là 140m.Tính diện tích s của hình chữ nhật hiểu được nếu kéo chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng lớn và không thay đổi chiều lâu năm thì hình chữ nhật biến hóa hình vuông.