Looking Back Unit 9 Lớp 7

     

Rearrange the letters to make reasons for holding festivals. Then match them to the pictures of the festival.

Bạn đang xem: Looking back unit 9 lớp 7


Task 1. Rearrange the letters to make reasons for holding festivals. Then match them to lớn the pictures of the festival. 

(Sắp xếp lại các chữ cái để làm thành nguyên nhân tổ chức lễ hội. Tiếp đến nối bọn chúng với những album của lễ hội.)

rlisgieou

onaeasis

micus

itiosusuperst

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Religious: tôn giáo

2. Music: âm nhạc

3. Superstitious: tín ngưỡng

4. Seasonal: theo mùa 

 


Task 2. Complete the sentences with the correct size of the words in brackets.

(Hoàn thành những câu với hình thức từ đúng đắn trong ngoặc.)

1. A lot of___________and artistic activities are held as part of the Flower Festival in domain authority Lat. (culture)

2. I saw a ___________of flower floats when I attended the festival last year. (parade)

3. We had a ___________ meal on my grandfather"s birthday. (celebrate)

4. The Christmas season is also called the ___________season. (festival)

5. I loved the ___________of folk songs. (perform)

6. There is a special___________ for Japanese girls on March 3rd every year. (celebrate)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Cultural (adj): thuộc về văn hóa

A lot of cultural and artistic activities are held as part of the Flower Festival in da Lat. 

(Nhiều vận động văn hóa và nghệ thuật được tổ chức như là 1 phần của liên hoan hoa ngơi nghỉ Đà Lạt.)

Giải thích: Sau mạo trường đoản cú "a" cùng trước danh tự activities cần 1 tính từ

2. Parade (n): diễu hành

I saw a parade of flower floats when I attended the festival last year.

(Tôi đã xem cuộc biểu lộ diễu hành hoa khi tôi tham gia tiệc tùng, lễ hội hoa năm rồi.)

Giải thích: Sau mạo tự "a" là một trong danh trường đoản cú

3. Celebratory (adj): mang tính chất kỉ niệm

We had a celebratory meal on my grandfather"s birthday.

(Chúng tôi đã bao gồm một bữa tiệc kỉ niệm mừng ngày sinh nhật của ông.)

4. Festive (adj): thư giãn (như lễ hội)

The Christmas season is also called the festive season.

(Mùa Giáng sinh cũng khá được gọi là mùa lễ hội.) 

Giải thích: Sau mạo từ bỏ "the" với trước danh trường đoản cú season là một trong những tính từ

5. Performances (n): màn trình diễn

I loved the performances of folk songs. 

(Tôi phù hợp những màn biểu diễn bài hát dân gian.)

Giải thích: Sau mạo từ "the" là một trong những danh tự

6. Celebration (n): sự kỉ niệm/ lễ kỉ niệm

There is a special celebration for Japanese girls on March 3rd every year.

(Có một lễ kỷ niệm mang lại những cô gái Nhật vào trong ngày 3 tháng ba hàng năm.)

Giải thích: Sau mạo từ bỏ "a" cùng 1 tính từ một danh từ bỏ


Bài 3


Video trả lời giải


Task 3. Complete each question with a suitable Wh-question word. More than one question word may be accepted.

(Hoàn thành mỗi thắc mắc với câu hỏi Wh- đam mê hợp. Tất cả hơn 1 câu hỏi được chấp nhận.) 

1. Look at this photo! ___________were you doing with the candles?

2. ___________did you stay when you were in Ha Noi?

3. ___________do you pronounce the name of the festival?

4. ___________festival does your brother prefer: the Tesselaar Tulip Festival or the Tulip Time Festival?

5. ___________do people celebrate Diwali?

6. ___________did they arrive in domain authority Nang? On 29th April?

Lời giải chi tiết:

1. What 2. Where3. How
4. Which5. Where/ When/ How/ Why 6. When

1. Look at this photo! What are you doing with the candles?

(Nhìn vào bức hình này! bạn đang làm những gì với đầy đủ cây nến vậy?)

2. Where did you stay when you were in Ha Noi?

(Bạn đã ở nơi nào khi ra Hà Nội?)

3How do you pronounce the name of the festival?

(Bạn phân phát âm tên của tiệc tùng như nỗ lực nào?)

4. Which festival does your brother prefer: the Tesselaar Tulip Festival or the Tulip Time Festival?

(Em trai của mình thích Lễ hội hoa Tulip Tesselaar rộng hay lễ hội Thời gian hoa Tulip?)

5. Where/ When/ How/ Why do people celebrate Diwali?

(Người ta tổ chức tiệc tùng, lễ hội Dewali sinh hoạt đâu/ khi nào/ như thế nào/ để gia công gì?)

6. When did they arrive in da Nang? On 29th April?

(Họ đã đi vào Đà Nẵng lúc nào? vào trong ngày 29 tháng Tư?)


Bài 4


Video trả lời giải


Task 4. Make your own sentences with the adverbial phrases from the box.

(Tạo thành câu riêng của em với các trạng từ trong khung.) 

in Ho đưa ra Minh City

last December

with apricot blossoms

every year

to say thanks for what they have

 

1.___________________

2.___________________

3.___________________

4.___________________

5.___________________

Lời giải chi tiết:

1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Quản Lý Cấp Phòng, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Quản Lý Cấp Phòng

 Nguyen Hue flower Street festival is held in Ho bỏ ra Minh City.

(Lễ hội con đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh.)

2. They would lượt thích to say thanks for what they have from this festival.

(Họ ao ước nói lời cảm ơn cho hầu như gì họ dành được từ tiệc tùng này.)

3. I visited this festival last December.

(Tôi sẽ thăm liên hoan này trong tháng 12 năm rồi.)

4. This town is more beautiful with apricot blossoms.

(Thành phố thêm đẹp lên với hoa mai.)

5. My family comes khổng lồ that festival every year.

(Gia đình tôi đến liên hoan đó từng năm.)


Bài 5


Video giải đáp giải


Task 5. Role-play in pairs. Student A is a reporter. Student B is a secondary school student. Continue the conversation below.

(Đóng vai theo cặp. Học viên A là một trong người phóng viên. Học viên B là một học viên cấp Hai. Liên tiếp bài đàm thoại mặt dưới.) 

Reporter: I’m a reporter from Culture Magazine. Can I ask you some question about your favourite festival?

Student: Yes, of course. I like ___________best.

Xem thêm: Bảng Chữ Cái In Hoa Kiểu Đẹp ❤️1001 Kiểu Chữ Hoa Sáng Tạo, Mẫu Chữ Hoa Sáng Tạo, Chữ Hoa Nghệ Thuật Đẹp Nhất

Reporter: Well, where’s the festival held?

...

Lời giải đưa ra tiết:

Reporter: I’m a reporter from Culture Magazine. Can I ask you some question about your favourite festival?

(Tôi là phóng viên báo chí từ tạp chí Văn Hóa. Tôi hoàn toàn có thể hỏi bạn vài thắc mắc về lễ hội yêu thích của chúng ta không?)