KHẲNG ĐỊNH NÀO LÀ ĐÚNG KHI NÓI VỀ KHÓA

     

Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (93.02 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Khẳng định nào là đúng khi nói về khóa

BÀI 10. CƠ SỠ DỮ LIỆU quan liêu HỆCâu 1: mô hình phổ phát triển thành để kiến thiết CSDL quan hệ giới tính là:A. Mô hình phân cấpB. Mô hình dữ liệu quan lại hệC. Quy mô hướng đối tượngD. Mô hình cơ sỡ quan tiền hệCâu 2: các khái niệm dùng để làm mô tả những yếu tố nào sẽ khởi tạo thành quy mô dữ liệu quanhệ?A. Cấu tạo dữ liệuB. Các ràng buộc dữ liệuC. Các thao tác, phép toán bên trên dữ liệuD. Toàn bộ câu trênCâu 3: mô hình dữ liệu quan hệ tình dục được E. F. Codd khuyến nghị năm nào?


A. 1975B. 2000C. 1995D. 1970Câu 4: Trong quy mô quan hệ, về mặt cấu tạo thì tài liệu được bộc lộ trong các:A. Cột (Field)B. Hàng (Record)C. Bảng (Table)D. Báo cáo (Report)Câu 5: thao tác làm việc trên dữ liệu có thể là:A. Sửa bạn dạng ghiB. Thêm bạn dạng ghi
C. Xoá bản ghiD. Toàn bộ đáp án trênCâu 6: phân phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ tình dục là đúng?A. Phần mềm dùng để làm xây dựng những CSDL quan liêu hệB. Phần mềm dùng để làm tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan lại hệC. Phần mềm Microsoft AccessD. Phần mềm để giải các bài toán quản lí lí gồm chứa các quan hệ giữa những dữ liệtCâu 7: Thuật ngữ quan liêu hệ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:A. Kiểu tài liệu của một thuộc tính B. BảngC. HàngD. CộtCâu 8: Thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
A. Kiểu dữ liệu của một trực thuộc tính B. BảngC. HàngD. CộtCâu 9: Thuật ngữ nằm trong tính dùng trong hệ csdl quan hệ là để chỉ đối tượng:A. Kiểu dữ liệu của một nằm trong tính B. BảngC. HàngD. CộtCâu 10: Thuật ngữ miền dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng:A. Kiểu dữ liệu của một nằm trong tính B. BảngC. HàngD. CộtCâu 11: vào hệ csdl quan hệ, miền là:
A. Tập những kiểu dữ liệu trong AccessB. Kiểu tài liệu của một bảngC. Tập các thuộc tính trong một bảngD. Kiểu dữ liệu của một nằm trong tínhCâu 12: phát biểu nào trong những phát biểu sau là không đúng khi nói đến miền?A. Những miền của những thuộc tính không giống nhau không độc nhất thiết yêu cầu khác nhauB. Từng một nằm trong tính có thể có hai miền trở lênC. Hai thuộc tính không giống nhau hoàn toàn có thể cùng miềnD. Miền của trực thuộc tính bọn họ tên thường là loại textCâu 13: Đặc điểm nào sau đây không cần là đặc thù của một tình dục trong hệ CSDLquan hệ?A. Những bộ là biệt lập và đồ vật tự những bộ ko quan trọng
B. Quan liêu hệ không tồn tại thuộc tính nhiều trị xuất xắc phức tạpC. Mỗi thuộc tính có một tên minh bạch và lắp thêm tự các thuộc tính là quan lại trọngD. Tên của những quan hệ có thể trùng nhauCâu 14: cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải nào tiếp sau đây cho rằng bảng đó không phải là một quan hệ vào hệ CSDLquan hệ?A. Tên những thuộc tính bằng văn bản ViệtB. Không tồn tại thuộc tính tên người mượnC. Tất cả một cột ở trong tính là phức hợpD. Số bạn dạng ghi thừa ít.
Câu 15: đến bảng tài liệu sau:Bảng này không là một trong quan hệ trong hệ csdl quan hệ, vì:A. Ðộ rộng các cột không bởi nhauB. Bao gồm hai phiên bản ghi bao gồm cùng giá trị thuộc tính sốthẻ là TV 02C. Một nằm trong tính tất cả tính đa trịD. Có phiên bản ghi không đủ những giá trị trực thuộc tínhCâu 16: phần mềm nào dưới đây không nên là hệ QT csdl quan hệ?A. Visual Dbase, Microsoft SQL ServerB. Oracle, ParadoxC. OpenOffice, Linux


Xem thêm: Các Chất Có Tính Chất Lưỡng Tính Là Chất Nào? Chất Lưỡng Tính Là Gì

D. Microsoft Access, FoxproCâu 17: xác minh nào là không đúng khi nói về khoá?A. Khoá là tập hợp toàn bộ các thuộc tính trong bảng để riêng biệt được các cá thểB. Khoá là tập hợp toàn bộ các ở trong tính vừa đủ để rành mạch được những cá thểC. Khoá chỉ là một thuộc tính vào bảng được lựa chọn làm khoáD. Cả A cùng C.Câu 18: vạc biểu nào sai trong những phát biểu sau khi nói về khoá chính?A. Một bảng có thể có nhiều khoá chínhB. Mỗi bảng có ít nhất một khoáC. Xác minh khoá phụ thuộc vào vào quan hệ nam nữ logic của những dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giátrị những dữ liệuD. Hãy lựa chọn khoá chính là khoá bao gồm ít ở trong tính nhất
Câu 19: Khi update dữ liệu vào bảng, ta tất yêu để trống trường làm sao sau đây?A. Khóa chínhB. Khóa và khóa chínhC. Khóa bao gồm và trường buộc phải điền dữ liệuD. Tất cả các trường của bảngCâu 20: list của từng phòng thi tất cả có các trường : STT, bọn họ tên học sinh, Số báodanh, phòng thi. Ta chọn khoá đó là :A. STTB. Số báo danhC. Phòng thiD. Họ tên học sinhCâu 21: đưa sử một bảng có 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) với HOTEN (họ tên) thì nên
chọn trường SOBH có tác dụng khoá thiết yếu hơn vày :A. Ngôi trường SOBH là duy nhất, trong lúc đó trường HOTEN chưa hẳn là duy nhấtB. Trường SOBH là kiểu dáng số, trong những lúc đó ngôi trường HOTEN không hẳn là dạng hình sốC. Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEND. Ngôi trường SOBH là trường ngắn hơnCâu 22. Nhị bảng vào một cơ sở dữ liệu quan hệ links với nhau trải qua :A. Địa chỉ của những bảngB. Trực thuộc tính khóaC. Thương hiệu trườngD. Thuộc tính của những trường được chọn (không nhất thiết phảilà khóa)
*

*

*

*Xem thêm: Nguyên Nhân Gia Tăng Dân Số Trên Thế Giới, Hậu Quả Của Dân Số Đông Và Tăng Nhanh

*