Dưới tác dụng của một lực 20n

     
15 bài bác trắc nghiệm - Tính tương đối của hoạt động và công thức cộng vận tốc có lời giải cụ thể !!

Câu hỏi :

Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật hoạt động với gia tốc 0,4m/s2. Hỏi vật dụng đó hoạt động với gia tốc bằng từng nào nếu lực công dụng bằng 50N?


*