Dữ Liệu Nào Sau Đây Là Dữ Liệu Số

     

Tin học, tiếng Anh: informatics, tiếng Pháp: informatique, là một ngành kỹ thuật chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa hóa vấn đề tổ chức, giữ trữ, cách xử lý và truyền dẫn tin tức của một hệ thống máy tính ví dụ hoặc trừu tượng (ảo). Với giải pháp hiểu hiện nay, tin học tập bao hàm tất cả các nghiên cứu và phân tích và kỹ thuật có tương quan đến vấn đề mô phỏng, đổi khác và tái tạo thông tin.

Lớp 7 - Năm trang bị hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại cho vẫn bước tiếp trên tuyến đường đời học sinh. Học hành vẫn là nhiệm vụ chính!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng thích hợp mã giảm giá