Đề toán lớp 3 học kì 1 năm 2021

     

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 mang tới 8 đề thi, có giải đáp kèm theo, giúp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề và chũm được kết cấu ra đề thi thân học kì 1 để ôn thi đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: đề toán lớp 3 học kì 1 năm 2021

Qua đó, cũng góp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 1 cho học viên của mình. Cạnh bên đề thi môn Toán, có thể tham khảo thêm đề thi thân kì 1 môn giờ Việt. Chi tiết nội dung mời thầy cô và các em theo dõi nội dung bài viết dưới đây:


Nội dung

1 Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 – Đề 12 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 – Đề 2

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 – Đề 1

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Bạn đã xem: cỗ đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

Câu 1. trong phép chia bao gồm dư cùng với số dư là 7, số dư bự nhất rất có thể của phép phân chia đó là

A. 0B. 3C. 5D. 6

Câu 2. Cho các số: 928, 982, 899, 988. Số lớn số 1 là

A. 928B. 982C. 899D. 988


Câu 3.

*
 của 36m là

A. 4 mB. 6mC. 32 mD. 9m

Câu 4. Độ lâu năm của con đường gấp khúc ABCD gồm độ lâu năm như sau: AB = 10 cm; BC = 12 cm; CD = 15 cm.

A. 38 cmB. 36 cmC. 37cmD. 39 cm

Câu 5. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là

A. 410B. 400C. 140D. 310

Câu 6. Hình bên có


A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giácB. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giácC. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giácD. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác


Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 248 + 136

b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) tra cứu x:

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây thứ nhất dài 18 dm, đoạn dây sản phẩm công nghệ hai nhiều năm gấp 4 lần đoạn dây vật dụng nhất, đoạn dây lắp thêm ba ngắn lại hơn đoạn dây trước tiên 8dm. Hỏi cả cha đoạn dây tương đối dài bao nhiêu mét?

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D D C C C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

HS tự để tính.

Câu 2. (1 điểm) search x :

a) x × 6 = 48

x = 48 : 6

x = 8

b) 24 : x = 3

x = 24 : 3

x = 8

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

= 35 + 27

= 62

b. 80 : 2 – 13

= 40 – 13

= 27

Câu 4. (3 điểm)

Đoạn dây lắp thêm hai lâu năm là

18 x 4 = 72 (dm)

Đoạn dây thứ cha dài là

18 – 8 = 10 (dm)

Cả tía đoạn dây dài là

18 + 72 +10 = 100 (dm) = 10 m

Đáp số: 10 m

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 – Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022

Trường: Tiểu học tập ……..Lớp: 3….Họ cùng tên: ………………………………..

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM 2021 – 2022Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số có bố chữ số lớn nhất là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2. 418 + 201 = ….. Số bắt buộc điền vào nơi chấm là :

a. 621 b. 619 c. 719d. 629

Câu 3. 627 – 143 = ….. Số bắt buộc điền vào địa điểm chấm là :

a. 474 b. 374c. 574d. 484

Câu 4. 6 x 6 ⬜ 30 + 5. Dấu nên điền vào ô trống là :

a. B. > c. =

Câu 5. của 35m là …….Số bắt buộc điền vào khu vực chấm là

a. 6m b. 7m c. 8md. 9m

Câu 6. 42 giờ sụt giảm 6 lần thì còn………Số nên điền vào vị trí chấm là:

a. 7 tiếng b. 8 giờc. 9 giờ d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số đề xuất điền vào khu vực chấm là :

a. 34b.304 c. 340d. 7

Câu 8. mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ có bao nhiêu ngày ?

a. 13 ngày b. 21 ngàyc. 24 ngàyd.42 ngày

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361 541 – 127 54 x 6 84 : 4

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Thắp Hương Mùng 1 Tháng 12 Âm Lịch) Đầy Đủ Nhất, Văn Khấn Mùng 1 Tháng Chạp Chuẩn Nhất

Câu 2: Tính:


Bài 3: Tìm x

a. X x 4 = 28 b. X : 6 = 12 + 6

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4. Một cửa hàng có 56 mét vải vóc xanh cùng đã bán được 1/7 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5. Tìm hai số, biết hiệu của hai số đó bởi 42 và số nhỏ xíu gấp đôi hiệu?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng: (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được :0,5đ

Câu 1: d Câu 5: b

Câu 2: b Câu 6: a

Câu 3: d Câu 7: b

Câu 4: b Câu 8: d

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Đặt tính cùng tính đúng từng phép được 0.5 điểm

Kết quả: 813, 414, 324, 21.

Xem thêm: Kể Lại Cuộc Chia Tay Của Cha Con Ông Sáu, Please Wait

Bài 2: (1 điểm)Thực hiện tại đúng các bước và tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0.5 điểm.