CÙNG EM HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 3 TUẦN 7

     

Câu hỏi 1 :

Đọc bài xích sau và vấn đáp câu hỏi:" href="https://duanxanh.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/630486-doc-bai-sau-va-tra-loi-cau-hoi-21.html">Đọc bài bác sau và trả lời câu hỏi:


Bạn đang xem: Cùng em học tiếng việt lớp 3 tuần 7

Câu hỏi 2 :

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:" href="https://duanxanh.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/630488-doc-bai-sau-va-tra-loi-cau-hoi-22.html">Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Câu hỏi 3 :

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:" href="https://duanxanh.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/630493-doc-bai-sau-va-tra-loi-cau-hoi-23.html">Đọc bài bác sau và vấn đáp câu hỏi:

Câu hỏi 4 :

Điền vần ch hoặc tr vào khu vực trống:" href="https://duanxanh.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/630501-dien-van-ch-hoac-tr-vao-cho-trong.html">Điền vần ch hoặc tr vào khu vực trống:


Xem thêm: Điểm Chuẩn Thương Mại Điện Tử Năm 2021, Ngành Thương Mại Điện Tử (Mã Xt: 7340122)

Câu hỏi 5 :

Điền vào địa điểm trống tiếng tất cả cùng âm đầu tr hoặc ch để tạo nên thành trường đoản cú ngữ:" href="https://duanxanh.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/630507-dien-vao-cho-trong-tieng-co-cung-am-dau-tr-hoac-ch-de-tao-thanh-tu-ngu.html">Điền vào vị trí trống tiếng có cùng âm đầu tr hoặc ch để sinh sản thành trường đoản cú ngữ:

Câu hỏi 6 :

Điền hình ảnh so sánh, từ bỏ dùng so sánh vào bảng:" href="https://duanxanh.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/630511-dien-hinh-anh-so-sanh-tu-dung-so-sanh-vao-bang.html">Điền hình ảnh so sánh, tự dùng so sánh vào bảng:
*Xem thêm: Tóm Tắt Lịch Sử Trung Quốc Qua Các Triều Đại, Khái Quát Lịch Sử Trung Quốc Qua Các Triều Đại

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giá