Chất làm quỳ tím hóa đỏ

     

Dung dịch của chất X làm quỳ tím hóa đỏ, hỗn hợp của chất Y có tác dụng quỳ tím hóa xanh. Pha trộn dung dịch X của hai hóa học lại thì xuất hiện kết tủa. Vậy X với Y rất có thể lần lượt là


Dung dịch chất X có tác dụng quỳ tím gửi sang red color => dd X có môi trường xung quanh axit

Dung dich chất Y có tác dụng quỳ tím hóa xanh => dd Y có môi trường bazo

Trộn X cùng với Y tất cả kết tủa

=> X là H2SO4 với Y là Ba(OH)2

H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là


Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số hóa học phản ứng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là


Cho những phản ứng:

(1) sắt + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các phản nghịch ứng thuộc các loại phản ứng axit - bazơ là


Dung dịch của chất X làm cho quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của hóa học Y có tác dụng quỳ tím hóa xanh. Xáo trộn dung dịch X của hai hóa học lại thì xuất hiện thêm kết tủa. Vậy X với Y rất có thể lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 với đun sôi, sau đó làm nguội, thêm vào một ít phenolphtalein, hỗn hợp thu được bao gồm màu


Cho các dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có tác dụng làm thay đổi màu sắc phenolphtalein là:


Cho những phát biểu sau:

(a) Muối th-nc là muối mà lại anion nơi bắt đầu axit không có khả năng phân li ra ion H+.

Bạn đang xem: Chất làm quỳ tím hóa đỏ

(b) Muối axit là muối cơ mà anion cội axit vẫn có công dụng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là chất nhận proton (tức H+) còn bazơ là chất nhường proton (H+).

Xem thêm: Cách Xem, Xóa Lịch Sử Safari Trên Macbook Bằng 3 Bước "Siêu Nhanh"

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa có thể phản ứng được với axit, vừa bội phản ứng được với bazơ.

Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Cánh Diều Trang 59 Cánh Diều

Số phát biểu đúng là:


Phèn chua gồm công thức là NH4Al(SO4)2.12H2O và soda tất cả công thức là Na2CO3. Theo thuyết Bronsted thì phèn chua và soda có tính:


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.