Bài 3 trang 74 hóa 10

     

kỹ năng và kiến thức trọng trung tâm và giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 74 SGK Hóa 10: Hóa trị và số thoái hóa – Chương 3.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 74 hóa 10

Số oxi hóa:

Để thuận lợi cho việc phân tích phản ứng oxi hóa – khử bạn ta sử dụng khái niệm số oxi hóa.

Số oxi hóa của một yếu tố trong hợp chất là năng lượng điện của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử nếu trả định links giữa những nguyên tử vào phân tử là liên kết ion.

Số ion hóa được khẳng định theo phép tắc sau:

a) Số ion hóa của ion 1-1 nguyên tử bằng điện tích của ion đó.

Thí dụ: ion Ca2+ gồm điện tích là dương 2, số thoái hóa là +2.

Ion Cl– tất cả điện tích là âm 1, số oxi hóa là -1.

b) Số ion hóa của hiđro trong đúng theo chất bằng +1, trừ H vào hiđrua kim loại.

c) Số thoái hóa của oxi trong vừa lòng chất bằng -2, trừ một số trong những trường hòa hợp như vào phân tử H2O2­ , K2O2 … yếu tố O có số oxi hóa bởi -1.

d) Số thoái hóa của yếu tố trong đơn chất bởi 0.

Thí dụ: Fe, Cl2 ,

e) toàn bộ các hợp hóa học đều trung hòa về điện, bởi vì vậy tổng số oxi hóa trong phù hợp chất bằng không.

f) Tổng số thoái hóa của toàn bộ các nguyên tử trong ion nhiều nguyên tử bằng đúng điện tích của ion đó.

Hướng dẫn trả lời thắc mắc và giải bài xích tập SGK bài xích 15 Hóa 10 trang 74.

Bài 1. Số lão hóa của nitơ trong NH4+ , NO–2 , với HNO3 lần lượt là:

A. +5, -3, +3.

Xem thêm: Để Phòng Tránh Bệnh Do Thiếu Chất Dinh Dưỡng Cần, Ngày Vi Chất Dinh Dưỡng 1

B. -3, +3, +5


Quảng cáo


C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.

Đáp án: B

Bài 2. Số oxi hóa của Mn, fe trong Fe3+ , S vào SO3 , phường trong PO43-lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Chọn đáp ứng nhu cầu đúng.

Đáp án : A


Quảng cáo


Bài 3. Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong những hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

Hướng dẫn:

Cs = 1+ ; Cl = 1– ; mãng cầu = 1+ ; O = 2– ;

Ba = 2+ ; O = 2– ; Al = 3+ ; O = 2–

Bài 4. Hãy khẳng định cộng hóa trị của các nguyên tố trong số hợp hóa học sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3.

Giải bài xích 4:

Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

H2O

CH4

HCl

NH3

Cộng hóa trịH bao gồm cộng hóa trị là 1

O bao gồm cộng hóa trị là 2

C có cộng hóa trị là 4

H gồm cộng hóa trị là 1

H và Cl đều phải có cộng hóa trị là 1N gồm cộng hóa trị là 3

H tất cả cộng hóa trị là 1

Bài 5 trang 74: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong những phân tử cùng ion sau: CO2, H2O, SO3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ , NH4+

Giải bài xích 5:

Số oxi hóa của các nguyên tố trong số phân tử và ion sau:

*

Cu2+ gồm số oxi hóa là +2 , Na+ gồm số lão hóa là +1, Fe2+ có số lão hóa là +2, Fe3+ bao gồm số oxi hóa là +3, Al3+ gồm số lão hóa là +3.

Bài 6. Viết cách làm phân tử của những chất, trong những số ấy S lần lượt bao gồm số oxi hóa -2, 0, +4, +6.

Đáp án:

Công thức phân tử của các chất trong các số ấy S gồm số thoái hóa -2, 0,+4, +6 lần lượt là: H2S, S, SO2, SO3.

Bài 7. (Hóa 10 trang 74) Xác định số oxi hóa của các nguyên tố vào hợp hóa học , đối kháng chất cùng ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO­4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KmnO4.

d) MnO4– , SO42- , NH4+.

Xem thêm: Tranh Tô Màu Những Cô Gái Siêu Nhân, 47+ Đẹp Nhất Update 2022

Giải bài bác 7:

a) Số oxi hóa của S trong các chất: H2, S-2 , S0, H2S+4O3, H2S+6O4

b) Số thoái hóa của Cl trong những hợp chất: HCl-1, HCl+1O, NaCl+3O2, HCl+5O3, HCl+7O4.