Bài 1 trang 40 sgk lý 9

     
*

*

Bài 14: bài xích tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Bài 1 (trang 40 SGK Vật Lý 9)

Khi mắc một nhẵn đèn vào hiệu điện thế 220V thì mẫu điện chạy qua nó có cường độ là 341mA

a) Tính điện trở cùng công suất của trơn đèn khi đó

b) bóng đèn này được sử dụng như trên, mức độ vừa phải 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng nhưng mà bóng đèn tiêu thụ vào 30 ngày theo đơn vị jun cùng số đếm tương ứng của công tơ điện.

Tóm tắt:

U = 220V; I = 341mA = 341.10-3A

a) R = ?

b) t0= 4h/1ngày ; t = 4.30 = 120h; A = ?J = ?kW.h

Lời giải:

a) Điện trở của bóng đèn là

*

Công suất của bóng đèn là:

*

b)

Mỗi số đếm của công tơ điện là 1kWh, buộc phải muốn tìm số đếm tương ứng của công tơ điện ta phải tính điện năng theo đơn vị kWh

Điện năng trơn đèn tiêu thụ trong 30 ngày:

A = Pt = 75.30.4.3600 = 32400000 (J) = 9000 (Wh) = 9 kWh

Vậy số đếm của công tơ điện là 9 số.