2 tấn 75kg bằng bao nhiêu kg

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 2 tấn 75kg bằng bao nhiêu kg

*

*

2 tấn 75kg bởi .................... Kilogam . Số thích hợp viết vào địa điểm trống là : 

A . 275 B . 2750 C . 2057 D . 2075 


*

2 tấn 75kg bằng .................... Kilogam . Số thích hợp viết vào khu vực trống là : 

A . 275 B . 2750 C . 2057 D . 2075  HT
Xem thêm: Văn Mẫu 10 Cảm Nhận Bài Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Phân Tích Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

4 tấn 29 kg =..........kg ? Số tương thích để viết vào khu vực chấm là:

A. 429 kg

B. 4029 kg

C. 4290kg

D. 40029 kg


Viết số thích hợp vào nơi chấm: a)5,04= 5 m 4 cm b)75kg= 0,075 tấn c)8,25 dm2= 0,0825 m2 d)12m2 5cm2= 12,0005 m2


 

 

Câu 3:  Số thích hợp để điền vào nơi chấm là : 5072 kg = …. Tấn ( 0,5đ )

A. 5,072 B. 5072 C. 507,2 D. 0,5072

Câu 4: Số phù hợp để điền vào khu vực chấm là : 8,9 m = …. Cm .

A. 89 B. 0,89 C. 0,089 D. 890

Câu 5:  Số thích hợp để điền vào vị trí chấm là: 7m3 28dm3 =………. dm3 là: (0,5điểm)

A. 7028 B. 7,028 C. 7,28 D.7280

Câu 6: Số thích hợp để điền vào nơi chấm: 3,5 giờ =……phút là:

A. 35 B. 305 C. 210 D. 185

 


Viết số thập phân phù hợp vào khu vực chấm :

a ) 21kg 127g = ............... Kilogam ; 13kg 65g = ................. Kg ; 6kg 8g = ............... Kg ;

3175g = ................ Kilogam ; 628g = ................. Kg ; 75g = ................. Kilogam ;

b ) 4 tấn 3 tạ = ................ Tấn ; 3 tấn 26 yến = .................. Tấn ; 2 tạ 15kg = ................. Tạ ;

1 tấn 250kg = ............... Tấn ; 2 tấn 75kg = .................. Tấn ; 76kg = .................. Tấn ;
Xem thêm: Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Công Dân 12 Bài 5 Gdcd Lớp 12

a) 21kg 127g = 21,127kg ; 13kg 65g = 13,065kg ; 6kg 8g = 6,008kg ; 3175g = 3,175kg ; 628g = 0,628kg ; 75g = 0,075kg

b) 4 tấn 3 tạ = 4,3 tấn ; 3 tấn 26 yến = 3,26 tấn ; 2 tạ 15 kilogam = 2,15 tạ ; 1 tấn 250kg = 1,25 tấn ; 2 tấn 75kg = 2,075 tấn ; 76kg = 0,076 tấn


4.Số phù hợp để viết vào chỗ chấm của 8047kg =........tấn là:A. 80,47 B. 8,047 C. 804,7 D. 8047000Bài 5. Trong những số đo dưới đây, số đo nào bé xíu nhất?A. 1512g B. 1kg 5hg C.1và1/4 kilogam D. 1,51kgBài 6. Số thích hợp để viết vào địa điểm chấm của 8,3ha =............m2 là:A. 8300 B. 830 C. 83000 D.8030