menu tim kiem

Cách làm nhà vượng sơn - vượng hướng tốt lành

10/30/2015 9:37:56 AM

Trong phong thủy nhà ở, người ta thường nhắc tới nhà vượng sơn – vượng hướng là tốt, và khi xây cất đều muốn đạt được điều này. Vậy hướng nhà như thế nào thì vượng sơn – vượng hướng, cùng tham khảo bài viết dưới đây.  

 

 

Sau khi đã đo lấy độ hướng, xác định căn nhà thuộc sơn - hướng nào, ta lập tinh bàn cho căn nhà. Nhìn vào 9 cung hướng của tinh bàn, nơi nào có số sơn hoặc hướng trùng với số đương vận thì gọi là cung vượng. Nếu là số của sơn thì nơi ấy gọi là sơn vượng. Nếu là hướng thì nơi ấy gọi là hướng vượng. Nếu sơn vượng ở toạ và hướng vượng ở hướng thì nhà ấy được gọi là nhà vượng sơn  - vượng hướng.

Nhà vượng sơn - vượng hướng (còn gọi là đáo sơn -  đáo hướng hay cách cục châu bảo tuyến) lại thêm hình thế phù hợp, tức phía trước minh đường sáng sủa, phía sau có núi, đồi, nhà cao hoặc cây cao cộng thêm bố trí cổng cửa phù hợp thì vượng phát cả tài lộc lẫn nhân đinh.

Các nhà được vượng sơn - vượng hướng thay đổi theo từng vận:

Vận 1: Không có 

Vận 2: 

- Toạ Tốn hướng Càn: Hướng nhà ở 312 đến 318 độ.

- Toạ Càn hướng Tốn: Hướng nhà ở 132 đến 138 độ.

- Toạ Tỵ hướng Hợi: Hướng nhà ở 327 đến 333 độ.

- Toạ Hợi hướng Tỵ: Hướng nhà ở 147 đến 153 độ.

- Toạ Mùi hướng Sửu: Hướng nhà ở 27 đến 33 độ.

- Toạ Sửu hướng Mùi: Hướng nhà ở 207 đến 213 độ.

Vận 3: 

- Toạ Mão hướng Dậu: Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.

- Toạ Dậu hướng Mão: Hướng nhà ở 87 đến 93 độ.

- Toạ Ất hướng Tân: Hướng nhà ở 87 đến 93 độ.

- Toạ Tân hướng Ất: Hướng nhà ở 297 đến 303 độ.

- Toạ Thìn hướng Tuất: Hướng nhà ở 297 đến 303 độ.

- Toạ Tuất hướng Thìn: Hướng nhà ở 117 đến 123 độ.

Vận 4: 

- Toạ Giáp hướng Canh: Hướng nhà ở 252 đến 258 độ.

- Toạ Canh hướng Giáp: Hướng nhà ở 72 đến 78 độ.

- Toạ Khôn hướng Cấn: Hướng nhả ở 42 đến 48 độ.

-Toạ Cấn hướng Khôn: Hướng nhà ở 222 đến 228 độ.

- Toạ Thân hướng Dần: Hướng nhà ở 57 đến 63 độ.

- Toạ Dần hướng Thân: Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.

Vận 5: 

- Toạ Mão hướng Dậu: Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.

- Toạ Dậu hướng Mão: Hướng nhà ở 87 đến 93 độ.

- Toạ Ất hướng Tân: Hướng nhà ở 87 đến 93 độ.

-Toạ Tân hướng Ất: Hướng nhà ở 297 đến 303 độ.

-Toạ Thìn hướng Tuất: Hướng nhà ở 297 đến 303 độ.

-Toạ Tuất hướng Thìn: Hướng nhà ở 117 đến 123 độ.

-Toạ Ngọ hướng Tý: Hướng nhà ở 357 đến 3 độ.

-Toạ Tý hướng Ngọ: Hướng nhà ở 177 đến 183 độ.

-Toạ Đinh hướng Quí: Hướng nhà ở 192 đến 198 độ.

-Toạ Quí hướng Đinh: Hướng nhà ở 192 đến 198 đô.

-Toạ Mùi hướng Sửu: Hướng nhà ở 27 đến 33 độ.

-Toạ Sửu hướng Mùi: Hướng nhà ở 207 đến 213 độ.

Vận 6: 

-Toạ Giáp hướng Canh: Hướng nhà ở 252 đến 258 độ.

-Toạ Canh hướng Giáp: Hướng nhà ở 72 đến 78 độ.

-Toạ Khôn hướng Cấn: Hướng nhà ở 42 đến 48 độ.

-Toạ Cấn hướng Khôn: Hướng nhà ở 222 đến 228 độ.

-Toạ Thân hướng Dần: Hướng nhà ở 57 đến 63 độ.

-Toạ Dần hướng Thân: Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.

Vận 7:

 -Toạ Mão hướng Dậu: Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.

-Toạ Dậu hướng Mão: Hướng nhà ở 87 đến 93 độ

-Toạ Ất hướng Tân: Hướng nhà ở 87 đến 93 độ

-Toạ Tân hướng Ất: Hướng nhà ở 297 đến 303 độ

-Toạ Thìn hướng Tuất: Hướng nhà ở 297 đến 303 độ

-Toạ Tuất hướng Thìn: Hướng nhà ở 117 đến 123 độ

Vận 8: 

- Toạ Tốn hướng Càn: Hướng nhà ở 312 đến 318 độ

- Toạ Càn hướng Tốn: Hướng nhà ở 132 đến 138 độ

- Toạ Tỵ hướng Hợi: Hướng nhà ở 327 đến 333 độ

-Toạ Hợi hướng Tỵ: Hướng nhà ở 147 đến 153 độ

-Toạ Mùi hướng Sửu: Hướng nhà ở 27 đến 33 độ 

-Toạ Sửu hướng Mùi: Hướng nhà ở 207 đến 213 độ

Vận 9: Không có

Hiện nay đang là thời kì thuộc vận 8.

Điều cần chú ý là vượng sơn - vượng hướng chỉ tốt cho những nhà nằm trong độ số trên, còn những nhà kiêm hướng dùng tinh bàn thế thấy vượng sơn - vượng hướng thì tuy thấy vượng mà không vượng. 

Nhà vượng sơn - vượng hướng chỉ tốt trong thời gian của vận đó, tức là 20 năm. Khi qua vận kế thì sao đang tốt của vận này trở thành thoái khí của vận sau, tức thành khí xấu, năng lực suy giảm nên cung toạ và hướng của nhà trở thành xấu. Đến vận sau nữa thì các cung này lại càng xấu hơn. Điều này giải thích vì sao một nhà đang làm ăn phát đạt bỗng trở nên suy tàn và ngày càng lụn bại.

ST

 

Xem ngày Ký kết

Tổng đài tư vấn 24/7

yahoo-iconHỗ trợ khách hàng

phone-iconKinh doanh dự án: 0936.418.292

email-iconEmail: cskhduanxanh.vn@gmail.com

yahoo-iconHỗ trợ khách hàng

phone-iconCho thuê: 0936.428.292

email-iconEmail: cskhduanxanh.vn@gmail.com

yahoo-iconHỗ trợ khách hàng

phone-iconNhà đất: 0936.458.292

email-iconEmail: cskhduanxanh.vn@gmail.com

xsmb, xsmb truc tiep, kq xsmb lienvietbank

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

BIMGroup InfoTV TopViet GS Giá Gốc BIMGroup
DMCA.com Protection Status
chatChat với chúng tôi +
icon
Hỗ trợ trực tuyến
Sẵn sàng hỗ trợ