menu tim kiem

Nhà đất đã được chỉ định trong di chúc có được bán, hoặc tặng cho.

11/26/2015 11:08:31 AM

Tài sàn là BĐS mà đã được chỉ định là tài sản thừa kế trong di chúc thì có được phép xác lập giao dịch: mua bán, tặng cho? Di chúc đã được lập có quyền được sửa đổi hay không ?

Bất động sản thừa kế

Bất động sản thừa kế

Theo quy định tại Điều 649 Bộ luật dân sự năm 1995 và Điều 646 Bộ luật dân sự năm 2005: “ Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”

Theo Điều 648 Bộ luật Dân sự thì người lập di chúc có các quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

Sau khi lập xong di chúc, người lập di chúc vẫn có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc (quy định Điều 662 Bộ luật Dân sự năm 2005)

1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

2. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.”

Theo những quy định trên đây, thì có thể hiểu người lập di chúc có quyền sửa đổi di chúc mình đã lập, và di chúc chỉ có hiệu lực khi người đó chết đi. Do đó, nếu BĐS là tài sản được chỉ định để lập di chúc thì người lập di chúc vẫn có toàn quyền định đoạt ( mua bán, tặng cho), chiếm hữu, sử dụng với tài sản đó. Còn người được thừa kế vẫn chưa phát sinh quyền sở hữu với BĐS này nên không có quyền mua bán, tặng cho BĐS.

 

Tổng đài tư vấn 24/7

yahoo-iconHỗ trợ khách hàng

phone-iconKinh doanh dự án: 0936.418.292

email-iconEmail: cskhduanxanh.vn@gmail.com

yahoo-iconHỗ trợ khách hàng

phone-iconCho thuê: 0936.428.292

email-iconEmail: cskhduanxanh.vn@gmail.com

yahoo-iconHỗ trợ khách hàng

phone-iconNhà đất: 0936.458.292

email-iconEmail: cskhduanxanh.vn@gmail.com

xsmb, xsmb truc tiep, kq xsmb lienvietbank

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

BIMGroup InfoTV TopViet GS Giá Gốc BIMGroup
DMCA.com Protection Status
chatChat với chúng tôi +
icon
Hỗ trợ trực tuyến
Sẵn sàng hỗ trợ