menu tim kiem

RSS là gì ?

RSS (Really Simple Syndication) là một chuẩn tựa XML được rút gọn dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web (ví dụ như các tiêu đề tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các liên kết tin tức, tiêu đề, ảnh và tóm tắt

Dự Án Xanh cung cấp những kênh thông tin RSS sau:

rss Dự án addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Biệt thự addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Chung cư addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Chung cư Ngoại giao đoàn addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Nhà đất addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Bán nhà riêng addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Bán nhà phố addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Bán đất nền addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Bán Kho xưởng addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Cho thuê addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Cho thuê biệt thự addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Cho thuê căn hộ addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Cho thuê văn phòng addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Cho thuê nhà riêng addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Cho thuê nhà trọ addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Tin BĐS addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Tin thị trường BĐS addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Thông tin quy hoạch addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Tư vấn luật addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Lời khuyên addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Nội thất addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Nội thất addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Ngoại thất addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Tư vấn addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Không gian sống addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Phong thủy addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Phong thủy nhà ở addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Phong thủy văn phòng addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Phong thủy theo tuổi addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Xem ngày Nhập trạch addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Xem ngày động thổ addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Xem ngày cất nóc, đổ mái addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Phong thủy phòng ngủ addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Xem ngày Ký kết addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Tiện ích addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss HD vay ngân hàng addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss HD chuyển nhượng addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Tính lãi suất ngân hàng addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Xem tuổi làm nhà addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Xem hướng nhà addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ Dự Án Xanh

Dự Án Xanh hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

BIMGroup InfoTV TopViet GS Giá Gốc BIMGroup
DMCA.com Protection Status
chatChat với chúng tôi +
icon
Hỗ trợ trực tuyến
Sẵn sàng hỗ trợ